¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇfaringer med kirken lokalt, med de avgjørende møtepunktene som skapes av særlig de kirkelige ansatte  kirkemusikere, kirketjenere, gravplassarbeidere, undervisningspersonell, prester og diakoner. Det andre er kirkens rolle i det offentlige rom. Framstår den med troverdighet og engasjement for mennesker? Har den noe å si som angår oss? Har den et bidrag som tilfører noe viktig? Legitimitet i det offentlige rom vedtas ikke. Det skapes. Det må vinnes og nyskapes. KA ønsker en bred kirkelig oppgaveportefølje, med gravferdsmyndighet, kriseberedskap, institusjonstjeneste og vigselsrett. Ikke på bekostning av andre trossamfunn, men fordi vi tror samfunnet taper noe hvis kirken skal trekke seg tilbake fra flere arenaer. KA ønsker at alle kirkelig tilsatte som arbeider lokalt har samme arbeidsgiver. Signalene fra den pågående kirkelige prosessen med framtidig kirkeordning, er ganske nedslående i dette perspektivet. Det virker som det skytes ut i en fjern framtid. Det er noe grunnleggende ved at de som arbeider sammen også deler vilkår og rammer. Vi mener også at de utfordringene kirken står overfor, krever forenklede strukturer, oppgavefokus og demokratiske beslutninger nærmest mulig der arbeidet foregår. Vi har ikke tro på bygging av hierarkier. Dette er verdier vi har stått sammen med Fagforbundet om. Staten skal fortsatt understøtte kirke og religion, slik som den støtter kultur, idrett og frivillighet. Staten skal samhandle med det sivile samfunnet og bidra til at markedet ikke får dominere alle livets områder. Det sivile samfunnet skapes gjennom engasjement og deltakelse. Gjennom frivillighet, dugnader, kultur og samarbeid i organisasjoner og lag, der mennesker tar ansvar og lærer demokrati. Slike lokale fellesskap er avgjørende for velferd og trivsel. De er rett og slett helsefremmende og samfunnsbyggende. KA inviterer til videre kamp for at Den norske kirke skal opprettholdes og utvikles som en landsdekkende folkekirke. Den trues hvis vi tar den for gitt og overlater ansvaret til spesielt interesserte. Og den trues hvis stat og kommune ikke bidrar med forutsigbar økonomi. Da vil markedet overta. Fagbladet 3/2013 > 37 Illustrasjonsfoto: coloubox.com fbaargang2013 fbseksjonKIR