¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇUTE På ANBUD kontrakten med en verdi mellom 350 og Manglerudhjemmet: Anbudsvinner overtar 3. juni. Kontraktens verdi er 400  450 millioner kroner. ¸ˇ¸ˇ Vi måler kvaliteten Oslo har ikke evaluert effekt og konsekvenser ved å sette sykehjem ut på anbud. Men byråd for eldre, Aud Kvalbein, understreker at kvaliteten måles fortløpende. Sykehjemsetatens fagforening stiller spørsmål ved at milliardkontrakter anbudsutsettes i sterkt økende omfang uten at konsekvenser og effekt blir målt.  Vi har ingen egen om- fattende evaluering, men vi har et eget system for måling av kvalitet ved alle sykehjemmene våre. Dette systemet består av revisjonsbesøk, innrapporteringer av kvalitetsindikatorer, brukerundersøkelser og analyse av ansatteundersøkelser, sier Kvalbein. Hun legger til at tilbyderne konkurrerer om både kvalitet og pris i anbudsprosessene.  Sykehjemsetaten vekter kvalitet med 60 prosent og pris med 40 prosent ved valg av leverandør, opplyser hun. Når det gjelder forslaget fra blant annet SV om å kreve pensjonsavtaler for de ansatte tilsvarende dem de har når kommersielle aktører overtar, svarer Kvalbein:  Byrådet vurderer ikke å stille krav om offentlige pensjonsvilkår ved anskaffelse av drift ved konkurranseutsatte sykehjem. skal ut på anbud. ¸ˇ¸ˇ¸ˇUTE På ANBUD skal ut på anbud. Uranienborghjemmet: Anbudsvinner overtar 3. juni. Kontraktens verdi er 550  600 millioner kroner. Fagbladet 3/2013 > 17 Foto: Per Flakstad fbaargang2013 fbseksjonKON