¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDe ber for sine døde slektninger. Flere av brannofrene var umulig å identifisere. Pårørende av dem som fortsatt er savnet, regner derfor med at de omkom i flammene. Fagbladet 3/2013 > 45 fbaargang2013 fbseksjonKON