¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRenovatørene i Steinkjer er sultne på kunnskap og kompetanse. Samtlige fast ansatte har avlagt eksamen i gjenvinningsfag. Tekst og foto: OLA TØMMERåS Avfallsbedrift åA være stolt av ll avfallsbehandling i Steinkjer kommune skjer publikum. I tillegg til fagbrev, har mange tatt maskini dag med faglært arbeidskraft. De ansatte førerbevis, og deltar flere steder på anlegget, forteller på Tranamarka kan det meste om alt som Stølan. foregår på anlegget, og de rullerer på arbeids- oppgavene. Økt livskvalitet Både ansatte og ledelse legger stor vekt på livskvalitets-  Genial omlegging Det er en egen stemning på sentralen og sorteringsanlegget på Tranamarka utenfor Steinkjer sentrum.  Dette har virkelig blitt en avfallsbedrift å være stolt av, sier avdelingsingeniør Harald Nordberg mens han viser rundt på anlegget. Enheten gjorde en helomvending for et par år siden. Ideer som i dag omtales som geniale, ble satt ut i live. Tranamarka har økt kapasiteten ved anlegget med samme bemanning, de har betydelig økt nærvær og ansatte med en usedvanlig høy yrkesstolthet. Studiekvelder annenhver torsdag har bidratt til fagbrevutviklingen. Livskvalitetsprosjekt har sendt sykefraværet til bunns og nærværet opp. Samlet på ett sted  Jeg har aldri hatt det så artig på noen arbeidsplass, sier enhetsleder Ester Stølan. Hun begynte som renovasjonssjef for et par år siden, og får mye av æren for det nyeª Tranamarka. Først fikk hun samlet alle ansatte på ett sted. Renovatørene ble flyttet fra andre enden av kommunen og til gjenvinningssentralen.  Ideen ble sådd allerede i 2009, men vi måtte jobbe en stund for å få penger til fysiske omlegginger. Gevinsten har vært stor. I dag har vi en felles arbeidsplan. De fleste betjener det meste, og oppgavene rullerer. Når renovatører med korte ruter har levert avfall, tar de sin tørn på gjenbrukstorget og gir informasjon til prosjektet ved Tranamarka. En fysioterapeut er leid inn for å bistå som personlig coach. Det satses på tre områder: aktivitet, rekreasjon og livskvalitet for den ¸ˇGJENBRUKSBUTIKK: Arne Thoresen bestyrer butikken med brukte, men brukbare saker fra gjenvinningen. Lykkelig som etat enkelte ansatte.  Det er viktig at dette ikke startet som et prosjekt for å redusere sykefraværet. Det har overhodet ikke vært et mål, men vi ser en betydelig økning i nærværet på be- driften, sier Stølan. Rå UTVIKLING: På få år er avfallsetaten snudd fra en etat med utfordringer til å bli et forbilde. Per Jarle Vavatne fra seksjonsstyret sentralt, leder Morten Aakvik i seksjonsstyret i NordTrøndelag, avdelingsingeniør Harald Nordberg, sjåfør Leif Arne Oksås og hovedtillitsvalgt i Steinkjer, Rolf Bosnes.  Steinkjer kommune er omkranset av interkommunale selskaper, men politikerne har aldri engang realitetsbehandlet å skille ut etaten i selskaper eller å konkurranseutsette renovasjonen, forteller hovedtillitsvalgt i Steinkjer, Rolf Bosnes, og leder i Seksjon Samferdsel og teknisk i Fagforbundet Nord-Trøndelag, Morten Aakvik.  Det er stor tilfredshet med renovasjonen blant innbyggerne. Ansatte og ledelse på Tranamarka har bygd opp en solid tjeneste, forteller de. 30 > Fagbladet 3/2013 fbaargang2013 fbseksjonSAM