¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇkr /m2 150 100 50 121 2008 2009 100 kroner per kvadratmeter til vedlikehold er anslått som et 102 absolutt minimum minimum for å opprettholde 81 dagens standard. Tabellen viser ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ85 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ2010 2011 hva kommunene bruker i gjennomsnitt. Kilde: SSB/Kostra Utgifter til vedlikehold i kommunal eiendomsforvaltning TYPISK EKSEMPEL: Bakgården på Haugatun kultursenter er gjengrodd, og lyset er gått. Ingen ser hva som foregår der på kveldene, og ingen blir overrasket over at ruta er knust. Bygningen har ingen vaktmester, konstaterer vedlikeholdstekniker Erwin Gindl.  Denne gangen valgte leietaker å bruke det kommunale selskapet Bygg og vedlikehold til å skifte lyspæra. Da tok det bare den tida produsenten brukte på å levere pæra. Hadde de valgt å bruke et privat firma, ville rutinen vært å skrive rapport, vente tre fire uker på saksbehandling. Så ville et firma fått oppdraget, reist ut og sjekket type pære, bestilt pære, ventet to uker til på levering, for så å reise ut og bytte. Med faktura for hver av jobbene ville pæra fort kostet opp mot fire tusen kroner, forklarer Gindl. Frustrerte ansatte Ansatte i Bergen Bygg og vedlikehold er frustrert. Det hjelper lite at de deler frustrasjonen med vedlikeholdsteknikere og byggdriftere landet rundt. Det hjelper heller ikke særlig å få høre i debatten at forfallet skyldes at kommunens ansatte ikke gjør jobben sin, slik Høyre-politiker Peter Christian Frølich utbasunerte i et leserinnlegg i Bergens Tidende. Han framholder at vedlikeholdet må settes ut til private i sin helhet. For Gindl og kollegene som ser virkeligheten daglig, er det bestillersystemet med private aktører som er årsaken til høyere kostnader og økt forfall.  Politikerne hiver penger inn i et meningsløst system, et system som gir høye kostnader og mye forfall, mener Gindl.  Vi bruker mer tid til rapportskriving og bestilling enn til å drive vedlikehold.  Politikere uten bakkekontakt  Vi trengte en vekker, sa Bergens skolebyråd Harald Victor Hove (H), da Arbeidstilsynet stengte skoler. Det provoserte driftssjef Per Gjesdahl, som i over tjue år har levert politikerne årlige rapporter om det stadig økende etterslepet på vedlikehold. Gang på gang har han opplevd at hans oppgraderingsplaner har smuldret opp i budsjettbehandlingene.  Pappagutter uten bakkekontakt, var Gjesdahls beskrivelse av politikere i fagbladet FDV-nytt (Forvaltning, drift, vedlikehold) litt senere. Holder hjula i gang Bergens-politikerne vedtok i fjor en krisepakke på 1,2 milliarder kroner for å utbedre inneklimaet ved 11 utsatte > ¸ˇ¸ˇFagbladet 3/2013 > 33 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonSAM