¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇoksygenapparater og beskytter luftveiene. Forskning viser imidlertid at huden vår utsettes for kreftfremkallende stoffer fra brannrøyken gjennom klærne våre. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger huden min har luktet røyk i flere dager. Verneklærne våre lufter ut varme og fuktighet, noe som er nødvendig for arbeid som er fysisk hardt. Utluftingen fører imidlertid til at giftige stoffer slipper inn og deretter tas opp av huden. Kunnskapen om hudens opptaksevne øker stadig. Tidligere trodde vi at huden fungerte som en barriere mot gifter, men det har snarere vist seg at giftene svært enkelt kommer seg inn. I enkelte tilfeller tar huden opp gifter enda mer effektivt enn fordøyelsesapparatet. Alt som går gjennom magen, må passere leveren før det går inn i blodomløpet. Det som tas opp av huden, går derimot rett ut i blodet. Karsinogene stoffer, det vil si kjemikalier som er kreftfremkallende, stammer i stor grad fra produkter som brukes på huden. Det har for eksempel vist seg at brystkreftceller er fulle av aluminium. Og hvor kommer aluminiumet fra? Deodoranter. Problemet er det samme med den giftige brann- I FARESONEN: Giftige gasser trenger gjennom brannmannskapenes hud og kan føre til kreft, viser undersøkelser. røyken som til tider tas opp i små doser i huden og lagres i kroppen. Mange av brannkonstablene som har fått kreft, årene er ikke lenger blant oss. Vi ønsker å gjøre det vi kan gjennom opprettelsen av Insamlingsstiftelsen Brandmannens Cancerfond (www.ibcf.se). Hensikten er å støtte vitenskapelig forskning som har som mål å forhindre og forebygge forekomsten av kreftsykdommer knyttet til dette yrket Vi vil undersøke om det er mulig å produsere klær som gir oss bedre beskyttelse. Vi vil rette fokus mot risikomomentene og skape bevissthet rundt disse og forebyggende arbeidsmetoder både før, under og etter innsatsen. Vi kommer også til å jobbe for flere medisinske kontroller, ernæringsråd, endringer i livsstil og obligatoriske forelesninger allerede under yrkesopplæringen. Vi kan konstatere at hver eneste situasjon en brannkonstabel opplever i arbeidet sitt er unik, og at ingen vet hvilke farer en brann egentlig medfører. Vi vet imidlertid at arbeidet stadig blir farligere, og at risikoen for at brannpersonell rammes av kreft, dermed øker. I USA, Canada og Australia er enkelte kreftformer klassifisert som yrkesskader for brannpersonell. Ettersom sammenhengen mellom visse kreftformer og dette yrket er stadfestet, håper jeg at vi vil komme like langt i Europa. KILDER: LeMasters 2006 Cancer Risk Among Firefighters: A Review and Meta-Analysis of 32 Studies Tornling, Gustavsson og Hogstedt (1994): Dødelighet blant brannkonstabler i Stockholm 1931 1983 Tee Guidotti Chair of Occupational Medicine at George Washington University. Fagbladet 3/2013 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonSAM