¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTilbakeblikk Tekst: ARNSTEIN HØLMEBAKK ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no 23 06 44 48 Nina Monsen nina.monsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Ingeborg Vigerust Rangul Permisjon Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 6-70 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 6-73 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 Kodenavn Adolf Under krigen gikk det gjetord om ham på begge sider av Kjølen. Folk i grensetraktene omtalte ham hviskende under dekknavnet Adolf, mens tyskerne forgjeves drev klappjakt på ham. ALIAS: Et av Viktor Adolfª Jensens (1899 1969) mange falske grenseboerbevis. Viktor ble senere leder av Norsk Kommuneforbund. ble han etterfulgt av Viktor Jensen så lenge det varte. Etter at Viktor måtte flykte til Sverige, var det få her hjemme som hørte noe mer til ham under hans virkelige navn. Inntok gamle kontorer Den 8. og 9. mai 1945, før noen i LO-ledelsen fra London og Stockholm hadde rukket å komme hjem, ble Folkets Hus på Youngstorget og NKFs lokaler i Storgata 39 igjen overtatt av nye makthavere. Men den Adolf som nå sto i spissen for annekteringen, var en annen enn ham som nettopp hadde skutt seg i en bunker i Berlin. I tillegg hadde Viktor Jensen sine fullmakter i orden da han inntok de gamle kontorene. Senere, da både Torbjørn Henriksen og hans etterfølger Arthur Karlsen i tur og orden falt fra mens de ennå satt som forbundsleder, ble det Viktor Jensen som overtok som formann i 1961. Han ble gjenvalgt på landsmøtet året etter, og satt til han falt for aldersgrensen. Du kan få et glimt av ham i foajeen i Folkets Hus i Oslo. På et av maleriene står han i skogkanten, halvt skjult, i skyggen av et tre. V Oslo. Kurervirksomheten over grensa mellom det okkuperte Norge og det frie Sverige var blant de mest farefulle oppdragene under krigen, og Jensen gjorde en uvurderlig innsats for å knytte informasjonslinjer mellom Stockholm, London og hjemmefrontens ulike avsnitt. ¸ˇiktor Jensen var den viktigste av fagbevegelsens kurerer mellom LOs eksilsekretariat i Stockholm og det illegale Faglig Utvalg i ¸ˇ¸ˇE K T R E M ¸ˇ¸ˇ¸ˇØ J ¸ˇ241 REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS Ingen gjorde flere turer over grensa enn Adolf, et av mange alias for denne senere lederen av Norsk Kommuneforbund. En av hans mange oppgaver var å bringe penger fra eksil-LO til det illegale arbeidet, og han ble legendarisk for sin evne til å unnslippe tyske grensepatruljer og deres blodhunder. Flere ganger var han på nippet til å bli fanget og skutt. Konrad Nordahl, som ledet London-sekretariatet, uttrykte i sine memoarer stor takk til Jensen for hans innsats, ikke minst fordi hans punktlige leveringer også innebar at LO-lederen kunne utveksle livstegn med sin familie. Preget av to verdenskriger Viktor var født i samme år som Landsorganisasjonen ble stiftet. Som forgjengerne Torbjørn Henriksen og Arthur Karlsen var han den siste av NKF-lederne som fikk hele sitt voksenliv og sin personlighet preget av begge verdenskrigene og mellomkrigstidas kriseår. I 1914 dro han til sjøs, og gikk som mannskap på både seilskuter og dampskip i fart mellom Europa og Amerika under hele krigen. Viktor unnslapp så vel torpederinger som forlis, og kunne med livet i behold gå i land for godt i 1920. I Kristiania fikk han jobb som verkstedsarbeider i sporveien, der han ble fagorganisert. I 1930-åra var han i flere år formann i Oslo Sporveisarbeideres Forening og leder av NKFs stedsstyre. Under neste krig, da forbundets Oslo-sekretær Erling Olsen var blitt NS-medlem og lot seg friste til å gå inn i den nyordnedeª og nazifiserte LO-ledelsen, 393 Trykksak L I M Fagbladet 3/2013 > 57 fbaargang2013 fbseksjonSAM