¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSVÆRT KRITISK:  De ansatte får svi for at kommunestyret fjernet eiendomsskatten, sier hovedtillitsvalgt Kurt Rønning. Fjernet eiendomsskatten  mer deltid for ansatte 34 ansatte i Rissa kommune fikk varsel om oppsigelse rett før påske. Løsningenª etter flere drøftingsrunder ble omplasseringer og mer deltid. Støtt 1. maiaksjonen Folk forandrer verden  men ikke alene. Det er Norsk Folkehjelps 1. maiparole. De minner om at solidaritet er mer enn taler, og oppfordrer alle til å støtte deres internasjonale arbeid. Norsk Folkehjelp vil samle inn penger 1. mai. men det er også mulig å sette inn penger på giverkonto 9001.08.76000 eller sende sms 1.maiª til 2160 (koster 50 kr). Kvinnene tar innpå Hvis lønnsutviklingen fortsetter i samme tempo som det siste året, er det lik lønn mellom kvinner og menn i 2025. I 2012 tjente kvinner 86,5 prosent så mye som menn. året før tjente kvinner 85,3 prosent av menns lønn. Forskjellen minket med over ett prosentpoeng, viser en kartlegging fra Teknisk beregningsutvalg. Demens-kampanje Et tryggere liv med demens, er målet til Helsedirektoratets nye kampanje rettet mot personer med demens og deres pårørende.  Dette er et skoleeksempel på hvordan saker ikke bør løses, sier hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Rissa, Kurt Rønning. Rissa kommune hadde i fjor et underskudd på 18 millioner som måtte dekkes inn i årets budsjett. Rett før påske fikk 34 ansatte varsel om oppsigelse, lærere og assistenter i skoler og barnehager var spesielt hardt rammet. Nå har de fleste av disse fått tilbud om andre jobber i kommunen, men da i reduserte stillinger. De ansatte har frist til 30. april med å svare på tilbudet. Fagforbundets tillitsvalgte er svært kritisk til det som har skjedd.  Alle berørte har gått ned i stillingsprosent for å beholde ansettelsen i kommunen. Mange av dem står nå igjen med deltidsstillinger på under 20 prosent, noen så lite som jobb hver tredje helg. Unødvendig å kutte I tillegg viser det seg nå at underskuddet fra i fjor allerede var dekket inn i første kvartal. Dermed var oppsigelser og omplasseringer helt unødvendig.  Hadde vi visst dette, hadde vi aldri gått med på denne løsningen, sier Kurt Rønning. Han legger all skyld på kommunepolitikerne, der Høyre, Frp og Pensjonistpartiet har flertall. I fjor fjernet de eiendomsskatten og sa dermed fra seg inntekter. Samtidig står kommunen overfor store investeringer til blant annet en ny skole til 200 millioner kroner. Flere oppsigelser kommer Oppsigelser på grunn av dårlig økonomi har hittil vært uvanlig i kommunenorge. Stort sett løses behov for nedbemanning ved naturlig avgang. Ifølge Adresseavisen venter nå oppsigelser i mange trøndelagskommuner. Også Holtålen, Midtre Gauldal, Leka og Frosta regner med at de ikke kommer utenom oppsigelser. Mange andre kommuner, som for eksempel Overhalla, Namdalseid og Flatanger, løser de økonomiske utfordringene med gradvis nedbemanning, slik at de som går av med pensjon eller slutter frivillig i jobben, ikke blir erstattet. Tekst: SIDSEL HJELME ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 4/2013 > 5 ¸ˇFoto: Eirik Dahl Viggen Foto: Monica Schanche 332.233 var medlemmer i Fagforbundet 2. april. Det er 6405 flere enn på samme tid i fjor. Følg utviklingen i ditt fylke på http://bit.ly/UVyDEY. fbaargang2013 fbseksjonHEL