¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇkan gjøres for at jeg skal trives bedre. Og det vi blir enige om, blir ikke bare lagt i en skuff og glemt, sier hun og nevner at hun har fått gå på bestemte kurs som hun har ønsket seg. Jeg ønsket også mer varierte oppgaver på jobben, og jeg hadde lyst til å være veileder for lærlinger. Også det har gått i oppfyllelse. Sissel Høier, også hjelpepleier, legger til at når de foreslår noe, spør lederen ikke hvorfor, men hvordan. Rikke tvinger oss til å bli flinkere ved å pushe oss til å prøve på noe nytt. Og når jeg tar sjansen og får det til, blir jeg så glad. Slik får hun fram det beste i folk, mener Sissel. Viser omsorg Noemi Nørgaard er mest opptatt av lederens omsorgsevne: Når medarbeiderne rammes av sjukdom, gir hun god omsorg. Hun stiller opp med bil for både medarbeidere og brukere, supplerer beboer Harald Skinstad. Han glemmer ikke at Rikke kjørte ham til sjukehuset da kona hans var som arbeider her. Bak en god leder er også gode medarbeidere. Alle på giversida Rikke Marie Dybdal understreker gjensidigheten i forholdet mellom alle i og rundt boligen. Tilliten må gå begge veier. Jeg kan stole på medarbeiderne, og jeg føler meg trygg på at de gjør en god jobb når jeg ikke er til stede. Om den voksende muligheten til å gå på kurs, sier Dybdal at det ikke koster så mye hvis hun og kollegene er fleksible. Folk går jo også på kurs i fritida si, så de både gir og får. Dessuten må de formidle til de andre hva de har lært på kursene. Vi prøver alltid å sende mer enn en på kurs, da er det lettere å nyttiggjøre seg ny kunnskap, mener hun. MYE SAMMEN: Vi bruker mye tid sammen. Ingen sitter alene på rommet hvis de ikke har lyst til det, sier Rikke Marie Dybdal, Anoma Chadkarn, Noemi Nørgaard, Virlane Rodrigues Pinto, Kaia Haglund og Sissel Høier. Her sammen med Harald Skinstad og Berit Nilsen som begge har bodd her i flere år. Alle blir hørt Lederen for bolig B i Hole kom til jobben med ønske om å realisere kommunens visjon om at alle skal vise respekt, være åpne, lojale og fleksible. Jeg spurte meg selv og medarbeiderne om hva dette betyr for oss. Slik begynte en diskusjon hvor alle var veldig engasjert. Dybdal ønsker kort vei fra medarbeidere og beboere til henne selv. Jeg må være til stede fra morgen til ettermiddag hver dag slik at jeg treffer alle ansatte som har vakt, legger hun til. Hun ser det også som en stor fordel at så mange nasjonaliteter er representert i personalgruppa. Det stiller store krav til ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBolig B " Fem leiligheter med fire faste beboere. En leilighet brukes til avlastning for barn og unge. Boligen har 13 årsverk fordelt på 25 fast ansatte og vikarer. De hjelper også to brukere som bor utenfor boligen. " Personalgruppa er svært heterogen med sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter som nå er under utdanning. 14 nasjonaliteter er representert. innlagt på en av sine fridager. Nørgaard mener hovedgrunnen til at boligen fungerer så godt, er at alle gjør så godt de kan. Vi drar sammen, både beboerne og vi tydelighet. Og så hjelper det godt å arbeide i en kommune som satser på å utvikle kompetansen til ledere på alle nivåer, sier Rikke Marie Dybdal. Fagbladet 4/2013 > 31 ¸ˇ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL