¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇS Kurs ¸ˇ¸ˇ¸ˇFAGSKOLE HELSE OG MILJØ start høst 2013 " Psykisk helsearbeid  planlagt oppstart i Drammen og Gol. " Kreftomsorg og lindrende pleie  planlagt oppstart i Drammen og Tønsberg. " Miljøarbeid innen rus  planlagt oppstart i Drammen og Tønsberg. " Rehabilitering  planlagt oppstart i Hønefoss. " Helse, aldring, aktiv omsorg  planlagt oppstart i Drammen. Opptakskrav: Fullført videregående opplæring fra studieretning helse- og sosialfag. Studiet er gratis. (Utgifter til bøker og forbruksmateriell kommer i tillegg). Utdanningen er godkjent av Nokut. Deltidsutdanning. ¸ˇ¸ˇSør Øst Ta kontakt for påmelding og mer informasjon Tlf. 32213410 eller drammen@folkeuniversitetet.no ¸ˇ¸ˇOMSORG VED LIVETS SLUTT  EN VERDIG ALDERDOM? OPPLÆRINGSPROGRAM I ELDREOMSORG, TIDLIGERE LÆRE FOR å LÆRE VIDERE, MED FAGLIG STØTTE TIL EGEN ARBEIDSPLASS Skaff deg kompetanse og trygghet til et berikende omsorgstilbud på ditt hjemsted. Omsorg ved livets slutt  en verdig alderdom? er et ettårig opplæringsprogram for alle som arbeider med sårbare gamle. Undervisningen er fordelt på 3 enkeltseminarer, til sammen 9 dager. Kursledelse: Overlege Stein Husebø og tverrfaglig team ved Verdighetsenteret; ledende kompetansemiljø innen eldreomsorg. NESTE KURS STARTER I SEPTEMBER 2013 www.verdighetsenteret.no Kontakt: sykepleier@verdighetsenteret.no Tlf: 55 39 77 39/36 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.diabetes.no ¸ˇNasjonalt 2013 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, 21. 22. august To intensive dager, hvor følgende temaer står sentralt: " Den debatterte og omfattende samhandlingsreformen " Primærforebygging av diabetes type 2 " Nytt om senkomplikasjoner ved diabetes type 1 " HbA1c som diagnostiseringsverktøy " Avslutningsvis spennende nyheter fra forskningen Nasjonalt Diabetesforum 2013 er godkjent av Den norske legeforening for allmennmedisin og pediatri med 17 timer, og indremedisin med 12 timer. Nasjonalt Diabetesforum er også godkjent med 17 timer for følgende helsepersonellgrupper: Sykepleiere, psykologer, bioingeniører, legemedarbeidere/ helsesekretærer, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, fotterapeuter og apotekteknikere. Program og påmelding: www.diabetes.no/diabetesforum2013 For spørsmål vedr. konferansen kontakt organisasjonskonsulent Liv Nordby tlf. 464 46 783 eller liv.nordby@diabetes.no ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHELSEFAGSKOLE: ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 4/2013 > 39 VI TILBYR: fbaargang2013 fbseksjonHEL