¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagarbeiderne har hoppet ut av sin form og funnet nye arbeidsfelt for sin kompetanse. De stortrives med å følge elever på den forunderlige ferden gjennom videregående skole. Tekst: TITTI BRUN Foto: WERNER JUVIK Voksen støttespiller ¸ˇi skoElehverdagen n kokk og en hjelpepleier snekrer med elevene på byggfag. På helse- og oppvekstfag øver en barne- og ungdomsarbeider på tannpleie med en annen elevgruppe. På Elvis videregående ¸ˇ¸ˇElvis fagområder Bygg- og anleggstekniker, design og håndverk, elektrofag, helse- og sosialfag, service og samferdsel, studiespesialisering, idrettsfag, teknikk og industriell produksjon, tilbud til minoritetsspråklig ungdom og senter for voksnes læring. skole i Elverum følger 12 ansatte opp elever som har krav på tilrettelagt undervisning. De følger sine elever gjennom hele skoledagen, hele uka. Trygt læremiljø Med nesten 1000 elever og 160 ansatte er Elvis en stor arbeidsplass. Like før storefri er den romslige kantina nesten tom. Den er et viktig møtepunkt for elevene, og et uformelt kontaktpunkt for fagarbeiderne og elever.  Vi skal gjøre hverdagen trygg, spesielt for de elevene som har behov og krav på tilrettelegging. Det innebærer å se samspillet i hele klassen jeg følger opp, sier Anne Siri Fjelldall. Hun er selv tidligere elev på Elvis. Da tok hun barne- og ungdomsarbeiderfaget; etter hvert har hun også tatt sosialpedagogikk. I år følger hun en helse- og oppvekstfagklasse. Streng, men rettferdig En hverdag for Anne Siri kan begynne med å møte en elev på busstasjonen. Fortsette med engelsk i klassen. I friminuttene er hun ute. Kanskje trøster hun noen eller fanger opp en gryende konflikt. Noen ganger trenger en elev å bli fulgt til lege eller rådgiver. Elevene inntar kantina. Hun der er verdens beste,ª roper ei jente fra bordet bak oss, og peker på Anne Siri. De andre jentene legger til at Anne Siri er streng på en god måte. Og tålmodig. Og snill. Før plutselig tida er ute og de slår følge med Anne Siri for å trene på å re opp senger og stelle tennene til en pasientª. Tett på elevene Elevene har krav på en individuell plan, som omfatter skole, bolig, medisinering, fysioterapi  alt etter hva som 32 > Fagbladet 4/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR