¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇIllustrasjonsfoto: colourbox.com Illustrasjonsfoto: colourbox.com Kontor og administrasjon ¸ˇMenn har oftere musesmerter enn kvinner Nordmenn plages av musesmerter som følge av lange dager ved kontorpulten. Til nå har musesmerten vært størst hos kvinner. Men en undersøkelse gjort av utstyrsleverandøren Contour Design, viser et trendskifte til fordel for norske kvinner  mens mannen vrir seg i smerter. Voksende mannesmerte 62 prosent av kvinnene i undersøkelsen oppgir i noen grad å ha opplevd musesmerter i hånd, arm, skulder, nakke og rygg som følge av utstrakt bruk av pc. Dette representerer en tilbakegang på 2 prosentpoeng fra i fjor. Til sammenlikning oppgir 64,5 prosent av mennene at de har opplevd musesmerter, en oppgang på 6,5 prosentpoeng. Jobber riktigere Norske kvinner foretrekker i langt større grad enn menn å jobbe ved stasjonære pc-er ved pulten, mens flere menn foretrekker å jobbe på bærbar pc. Samtidig oppgir flere kvinner enn menn at de sørger for å ta pauser i løpet av arbeidsdagen, samt gjøre andre aktiviteter for å forebygge musesmerter. Undersøkelsen avdekker at langt flere menn enn kvinner er blitt sykmeldt på grunn av musearm. Faktisk er fire ganger flere menn (12 prosent) blitt sykmeldt enn kvinner (3 prosent) i løpet av det siste året. VeV ¸ˇElever med funksjonshemning trenger også læreplass Elever med funksjonshemning ender ofte bakerst i køen når konkurransen om læreplasser er stor, påpeker organisasjonen Unge funksjonshemmede. Elever med behov for tilrettelegging får ikke så lett læreplass som andre elever. Mange kvier seg for å oppgi sin diagnose i søknaden til lærebedriften. Det går fram av undersøkelsen Er det rom for praksis?ª blant yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemninger.  Det bør legges føringer i læreplanen så elever får mulighet til å jobbe i bedrift, sier Ingvild Skogvold i organisasjonen Unge funksjonshemmede. Praksis mot fordommer Mange funksjonshemmede har gjennom faget Prosjekt til fordypning fått prøve seg i bedrifter, der de senere har fått læreplass. er også et hinder. Unge funksjonshemmede foreslår derfor at fravær som skyldes helse og velferd, og som dokumenteres av helsepersonell, ikke skal stå på vitnemålet. tatt av at alle og spesielt teorisvake unge må få vise hva de kan.  Ingen skal gå 12 år på skole, og så ikke få en læreplass der de får praksis i arbeidslivet. ¸ˇOpplæring i bedrift kan bidra til å bygge ned potensielle fordommer blant arbeidsgivere. Det kan også gi elevene mulighet til å vise fram at de kan bidra på lik linje med andre elever hvis de får den nødvendige tilretteleggingen,ª heter det i undersøkelsen. Dobbelstraff for fravær Mange arbeidsgivere er skeptiske til å ansette elever med funksjonshemning hvis de tror det blir merkostnader på grunn av tilrettelegging. Høyt fravær Noen blomstrer når de får vise kompetansen sin i praksis, mener Ola Harald Svenning, leder for Ingen skal gå 12 år på skole, og så ikke få en læreplass.ª OLA HARALD SVENNING  Fravær er viktigere enn karakterer for å få læreplass. Elever med høyt fravær på grunn av langvarig sykefravær eller rehabiliteringsopphold, risikerer å bli straffet, sier Skogvold. Krever lovfestet læreplass Fagforbundet Ungdom krever lovfestet læreplass. De er opp- Fagforbundet Ungdom. Praksisplassen er en døråpner for mange. Så lenge retten til læreplass ikke er lovfestet, vil noen elever falle utenfor.  Det må åpnes for et tilskudd som dekker arbeidsgivers tilrettelegging for lærlinger med funksjonshemning, mener Svenning. Tekst: SIDSEL VALUM og TITTI BRUN ¸ˇ28 > Fagbladet 4/2013 fbaargang2013 fbseksjonKON