¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNav Kristiansand tar konsekvensen av at fattigdom går i arv. Hver avdeling har en barneansvarlig som skal se hva brukernes barn trenger. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Illustrasjonsfoto: COLOURBOX.COM Nav vil bryte ond sirkel  Vi har lært mye, og det har vært en berikelse for oss alle, sier åse Torunn Hardeland. Hun er økonomisk saksbehandler og en av åtte barneansvarlige ved Nav Kristiansand.  Jeg tror vi alle føler vi har fått en annen ballast, sier hun. Hardeland betrakter tiltakene for å heve kompetansen til de barneansvarlige gjennom kurs og konferanser som en gave. Og hun er fornøyd med at teamet med barneansvarlige har klart å så noen frø slik at også de andre ansatte på Nav-kontoret er blitt mer oppmerksom på hvordan brukernes barn har det.  Det har kommet noen drypp på personalmøtene, og nå er alle klar over at vi alltid skal se på hvordan situasjonen er for barna hvis brukeren er forelder, sier hun. Ei grei dame Ikke minst er åse Torunn Hardeland glad for at Nav Kristiansand har klart å gjøre tilværelsen bedre for en del barn. Hun forteller for eksempel om faren som søkte om og fikk noe friluftsutstyr for å kunne ta ungene med på tur. NAV KRISTIANSAND " Kontoret består av åtte avdelinger med om lag 170 fast ansatte pluss midlertidige prosjektmedarbeidere. " 453 mottakere av sosialstønad hadde forsørgeransvar for anslagsvis 900 barn under 18 år i 2011. Rundt 230 av disse familiene fikk ekstra tilskudd for at barna skulle kunne delta i vanlige aktiviteter.  Jeg møtte ham tilfeldigvis sammen med ungene i byen, og den minste utbryter: Se, der er ho greie dama som ga oss telt!ª Det var jo både morsomt og hyggelig, selv om framstillingen ikke var helt korrekt. Det er nemlig politikerne i byen som i mange år har gjort det mulig for de ansatte i Nav å være litt greie. De har hvert år øremerket en viss sum til marginaliserte familier. Denne summen disponerer nå Hardeland og de sju andre barneansvarlige. Arver fattigdom Sosionom Gry Solstad ledet prosjektet Fokus på barn. Hun følger fremdeles opp de barneansvarlige, blant annet gjennom ukentlige møter.  Vi vet at fattigdom går i arv. De som vokser opp med fattigdom, har større risiko for selv å leve livet i fattigdom. Barn i familier som lever på sosiale ytelser over lang tid, er også mer utsatt for somatisk og psykisk uhelse, sier Solstad. Denne sirkelen ønsker hun og de åtte barneansvarlige å bryte. Fattig på aktiviteter En av hovedoppgavene til Nav er å bekjempe fattigdom gjennom å skaffe folk arbeid.  Men noen har en lang vei å gå før de kommer inn på ¸ˇ32 > Fagbladet 4/2013 fbaargang2013 fbseksjonKON