¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAKTUELT ¸ˇ¸ˇGodtar ikke UNN-kutt LO har fått med seg flere fagforeninger  blant annet Fagforbundet  og flere brukerorganisasjoner for å hindre nedleggelser av behandlingstilbud ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).  Alle vi snakker med er veldig opprørte over kuttene. For oss er det viktig å vise styret at folk er engasjerte, og at vi ikke godtar kuttene, sier LO-leder Kristine Larsen i Tromsø til tromsø.no. Seniorer nektet å godta kommunens kutt Da Ørsta kommune kuttet i seniortiltakene, gikk seniorene til sak mot kommunen. Og vant. ¸ˇ¸ˇVil knuse myter Fagforbundet og Norsk Folkehjelp lanserer nettstedet fordommer.no som et virkemiddel i kampen mot rasisme og diskriminering. Gjennom tall og fakta skal nettsida bidra til en mer opplyst debatt. Sekstimersdagen er ikke død Et flertall av kvinnene i LOs tillitsvalgtpanel mener fremdeles at sekstimersdagen er et viktig krav for at kvinner med små barn skal kunne delta i arbeidslivet på linje med andre, viser en Fafo-undersøkelse. Tillitsvalgte i kvinnedominerte forbund og i kommunal sektor er mest positive til sekstimersdagen. Svikter barna Helsetilsynet er bekymret etter et landsomfattende tilsyn av økonomisk hjelp til barnefamilier som viser at 59 av 67 kommuner brøt loven. Tilsynet så på sosialhjelp fra Nav for 2012, og i 88 prosent av tilsynene fant fylkesmennene alvorlig svikt i kommunenes styring av å kartlegge barnas. samtlige avtaler om seniorpolitiske tiltak. Ordningen opphørte 1. juni 2012 ved at kommunen stanset utbetalingene. Kommunen mente de hadde rett til å avslutte ordningen, siden den bare gjaldt for ett år av gangen. Krevde kompensasjon Fagforbundet mente derimot at kommunen ikke hadde noen slik rett, og at den skulle kompensere de 21 for tapet av inntekt eller for tapt mulighet til å ta ut permisjon med lønn. For 18 av personene tapte Ørsta kommune. Mens for de tre siste kom retten til at kommunen ikke hadde noen forpliktelser, siden de alle var over 67 år og ikke kunne gå av med AFP lenger. Kommunen må betale erstatning og saksomkostninger på 103.000 kroner. Dommen kan sette spikeren i kista for liknende kutt fra arbeidsgivere.  Dette er den tredje saken jeg har om oppsigelse av seniorpolitiske avtaler. I de to første tilfellene ga kommunen seg med et forlik. Jeg tviler på at vi får dette problemet opp igjen, sier forbundsadvokat Hans Christian Monsen i Fagforbundet, som kjørte saken på vegne av seniorene. Ville holde på seniorene I 2008 vedtok kommunestyret i Ørsta en seniorpolitisk plan for å få færre til å ta ut avtalefestet pensjon (AFP) fra fylte 62 år. Arbeidstakerne ble presentert for to alternativer til AFP. De kunne enten motta 15.000 kroner i ekstra lønn per år eller få permisjon med lønn en dag hver annen uke. Fra fylte 63 år kunne de ansatte dessuten velge å ta ut permisjon med lønn en dag per uke. Sa opp avtalen Mellom 50 og 60 personer benyttet seg av ordningen, inkludert 21 personer som var organisert i Fagforbundet. Men i 2011 vedtok kommunestyret å si opp VINNERE: Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Hild Våge (t.v.) sammen med Kirsten Elin Brusdal og Terje Olsen som representerte de ansatte i rettssaken mot Ørsta kommune. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSITATER FRA NETT ¸ˇUndervisning krever ikke mer forberedelse enn en hvilken som helst annen jobb! Erik Nielsen, formann for Kommunernes Landsforening, om lærerne han lockoutet Nå er det som om vestlige mødre deltar i olympiske leker i vekttap. Samfunnsdebattant Kadra Yusuf Tekst: VEGARD VELLE Den farlige flåtten har våknet. Forside i Dagbladet 8. april ¸ˇ6 > Fagbladet 4/2013 Foto: Morten Holm Foto: Roy-Arne Folkestad fbaargang2013 fbseksjonSAM