¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet evinnelige jaget etter profitt skaper dårlige arbeidsforhold for de ansatte og gir dårlig effekt for miljøet.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen ¸ˇˇ€+‹ Ingen skrivebordsleder Ester Stølan i Steinkjer satte seg godt inn i renovasjonsfaget da hun ble enhetsleder for å få en god dialog med de ansatte. Nå er sykefraværet i renovasjonsetaten redusert fra 25 til 6 prosent. Side 28 ˇ€+‹ Bakerst i praksisplasskøen Retten til fagbrev og studiekompetanse skal utvides, men det er ikke nok for å sikre unge med funksjonshemning en inngang til arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom krever at retten til praksisplass skal lovfestes for alle. Side 30 ˇ€+‹ Brannmannskaper som førstehjelpere FOKUS: Med støtte fra Fagforbundet bygger Stiftelsen Norsk Luftambulanse et nasjonalt sikkerhetsnett som skal sikre at pasienten får hjelp i påvente av at de eller andre helseressurser når fram. Side 36 Kompetanse med ny vri Fagarbeiderne assisterer lærerne i å skape et godt læremiljø på Elvis videregående skole i Elverum. De er tett på klassen hele skoledagen. Side 32 Fagbladet 4/2013 > 27 Samferdsel og teknisk ¸ˇ¸ˇFoto: Erik M. Sundt fbaargang2013 fbseksjonSAM