¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇenkelte tilfeller har også førstehjelperne blitt kalt ut for å bistå helsepersonell i situasjoner der det trengtes flere ressurser. Tilbakemeldingene fra ambulansepersonell, lokale leger, luftambulansecrew, AMK og ikke minst pasientene og deres pårørende, er svært positive. Oppsummert kan vi si at førstehjelperne opptrer på en profesjonell måte og gir god hjelp. Vi kan med sikkerhet si at de har reddet flere liv. Med det som bakteppe er det lett å slå fast at dette er en ordning som allerede nå kan karakteriseres som en suksess. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har derfor bestemt at det skal satses videre på Mens du venter på ambulansen. Med økonomisk støtte fra Fagforbundet har vi nå startet et løp med opplæring og gjennomføring i alle helseforetak. Målet er at det skal være etablert en førstehjelperberedskap i over 40 kommuner innen utgangen av 2013. Det betyr at over 500 brannmann- skaper rundt om i landet vil stå i beredskap, klare til å hjelpe sambygdinger som blir alvorlig syke eller hardt skadet. Det er stor nasjonal interesse for prosjektet. En rekke kommuner har signalisert at dette er en beredskap de ønsker å få på plass. Mye tyder derfor på at vi takket være gode samarbeidspartnere og et brennende lokalt engasjement, er i ferd med å finmaske sikkerhetsnettet av førstehjelpere som både redder liv og som skaper trygghet. Fagbladet 4/2013 > 37 Illustrasjon: colourbox fbaargang2013 fbseksjonSAM