¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHeider til jubilantar I februar var omtrent 60 fagforeiningsfolk  dei fleste veteranar  benka til ein festleg kveld. Det var tid for utdeling av utmerkingar for mangårig medlemskap i Fagforbundet Trondheim. Leiar for Fagforbundet SørTrøndelag, Arne Jan Skjerding- stad, heldt talen for jubilantane. Det var så helsing frå leiaren i fagforeininga, Kristin Sæther, og Ulf Ulseth talte frå dei som blei heidra. Han muntra forsamlinga grundig opp. 33 av 130 medlemer med 25 år i forbundet var til stades: Kristin Dalehamn, Wenche Dinesen, Trude Finnanger, Gunn Elin Gjevik, Lisbeth Gladsø, Brita Grønning, Anne Kristin Gustavsen, Kari Helene Hammer, Mari Rigmor Hansen, Nina Brødreskift Holan, Gull Inga Holmen, Tove E. Håbjørg, Grete Johanne Johansen, Bjørg Elin Greger Heggdal, Elisabeth Juliebø, Hjørdis Lian Kristiansen, Turid Krogh, Gunn E. Langbach, An-Magritt Lier, Laila Lier, Solfrid Meland, Judith Nordvik, Edel Rye, Oline Selbæk, Kari Marianne Storli, Sonja Strand, May Irene Strøm-Olsen, Sigrun Sæther, Gunn K. Levik Sørgård, May Randi Tøndevold, Trine Ulseth, Nelly Marie Ulvang og Randi Wedø. 20 av dei 70 jubilantane med 40 år i LO fekk utmerking: Paul Aasen, Randi Helene Aronsen, Anne Lise Aune, Klara Bjørkli, Eli Vigdis M., Sigrun Fremo, Mari Gamst, Levi Hansen, Hans Hermansen, Randi Hoås, Bjørn Andreas Isachsen, Eva Hugdahl Jensen, Reidun Johnsen, Baard Kjærstad Kvalvær, Helen Moe Kvam, Synnøve Marie Meland, Aud Pedersen, Edel Skaret og Ulf Ulseth. Tekst: Kjell Håve Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo ¸ˇog heder på Nordre Land ¸ˇFagforbundet Nordre Land avd. 132 har delt ut merker, nåler og diplomer til jubilantene sine. På bildet er det foreviget medlemmer som har vært medlem i forbundet i 25 år og medlemmer som har hatt minst 20 års sammenhengende tillitsverv i forbundet. Foran f.v. Gro Sundby (20 og 25 år), Marie Rustaden (25), Anne Lise Olsen (20) Magne O. Berget (20), Aase Marie Brattsveen (20) og Tor Erik Haldsrud (20). Midten f.v.: 25-årsjubilantene Eva Tørristuen Lien, Øydis Svea og Bente Voldheim. Bak f.v.: 25-årsjubilantene Else Voldheim, Audun Sirirud, Reidun Ullsaker Haugen, Marit Ekerhaugen, Egil Baklien, Kari Røste, Kari Sofie Bakke, Elin Voldhaug og Anne Marie Ø Jørandli. Ytterst Turid Granum fra Fagforbundet Oppland. De som fikk nål for 40 års medlemskap i LO var Hallvard Foss, Elise Stand, Reidar Kjendseth, Palma Lien, Anne Margit Røhne og Bjørg J Ringvold. Tekst: Anne Lise Olsen Fagbladet 4/2013 > 55 fbaargang2013 fbseksjonSAM