¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKryssord ¸ˇ¸ˇ¸ˇHermod © 395 12-2012 Skjønn ¸ˇ¸ˇNavn ¸ˇ¸ˇKave Krigsbytte Avdele ¸ˇGjøre klar Moderne Undersøke ¸ˇStyre Rett Gutte navn Kronglet ¸ˇHånd ¸ˇIdet Bark ¸ˇByge ¸ˇKrabbe Nynors k pron. Vasse Fartøy Sorg Hovmodig ¸ˇArtikkel Retnin g Permanent ¸ˇVinner ¸ˇ¸ˇPynt Pike navn Midje Omtale Jordart Tall Avløse Avart ¸ˇNavigere Lekke ¸ˇPike navn ¸ˇNote Gutte navn ¸ˇTrofast Masse Lære Drikk Glød Tall Polit. parti Mester skap Bråk Sentrum Rime Hån ¸ˇGutte navn Lever ¸ˇGnom ¸ˇ¸ˇPlass ¸ˇIndianer Uhemmet ¸ˇKjas Ternin g ¸ˇTekke ¸ˇMatemne ¸ˇUtslått ¸ˇTallor d Vanadium ¸ˇHele Padler Båt Flire Besk ¸ˇOppdage Instrument ¸ˇ¸ˇPike navn ¸ˇDesser t Ikke Gå ¸ˇABC Livlig Stige Vert Uvane ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVINNERE av kryssord nr. 1 Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Arne Ottesen 1475 Finstadjordet Hege Lyng 2014 Blystadlia Kari Ringlund 2848 Skreia ¸ˇ¸ˇK ¸ˇN D A T A M A S K I N ¸ˇE E S E L Ø R E N I F S R A T T O D I N ¸ˇE ¸ˇE I L A A K S T R E N I N G S U T F U R V E N N I S N Y R E G U L E R E N E D E R S T S V L I T E N K K R A ¸ˇS U T T E I V E R K Ø E G G E E D N R M S E O S S I D S N I L E K I L T O P P P R O P O R O N O E N I R I S I K A B E L R E N B E F A L ¸ˇV L U N E D P R E G E ¸ˇR K L I E N T E N E R E G E N E I K ¸ˇR E E L E T E Løsningen på kryssord nr. 4 må være hos oss innen 16. mai! Merk konvolutten med kryssord nr. 4ª og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NåR MOTTOK DU BLADET? ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ56 > Fagbladet 4/2013 fbaargang2013 fbseksjonSAM