¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇM Tilbakeblikk Tekst: ARNSTEIN HØLMEBAKK ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no 23 06 44 48 Nina Monsen nina.monsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Ingeborg Vigerust Rangul Permisjon Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 6-70 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 6-73 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 Håkon den gode ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ241 393 norge til ett rike. Han vokste opp i Stavanger, og som yngst av ni søsken var det uaktuelt med videre skolegang etter grunnskolen. Lik de fleste på hans alder, bar det rett fra skolebenken og ut i arbeidslivet som 14-åring, da hermetikkindustrien hadde sin storhetstid i byen. Han fikk tidlig bryne seg som tillitsvalgt i denne typiske sesongindustrien, som var sårbar for vekslende råvaretilgang. Som hovedkasserer i Rogalands største fagforening under en av de lengste og hardeste arbeidskonfliktene i 1930-åra, var hans første krevende oppgave å utbetale streikebidrag til tusenvis av arbeidskamerater gjennom den sju uker lange streiken. En nybrottsmann Senere utdannet Håkon seg som brannmann, og ble en høyt respektert tillitsvalgt for byens kommuneansatte. Helt fra ungdommen utviklet han et samfunnsengasjement som spente over et uvanlig bredt felt. Da han på Kommuneforbundets landsmøte i 1958 ble valgt som første leder av NKFs regionkontor på Sør-Vestlandet, hadde han samtidig 18 forskjellige tillitsverv i fagbevegelsen, i kooperasjonen, NYBROTTSMANN: Håkon Sverre Endresen (1913 2009) var i en menneskealder fagorganisasjonens mest kjente og respekterte tillitsmann på Sør-Vestlandet. iDNAogienårrekkeogsåi bystyre og formannskap. Da han ble forbundskontorleder, frasa han seg sine politiske oppgaver for å vie all sin tid til arbeidet for de kommuneansattes interesser, inntil han ble pensjonert i 1978. Det trengtes virkelig, for til langt inn i etterkrigstida var mesteparten av Vest-Agder og store deler av Rogaland ren brakkmark når det gjaldt fagorganisering. Der var Håkon en nybrottsmann, ikke minst når det gjaldt å få opprettet tariffavtaler i de dårlig organiserte småkommunene det var så mange av før den store kommunesammenslåingen på 1960-tallet. Bare på Karmøy var Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS Den 6. mars i år ville Håkon Endresen fylt 100 år. Han rakk faktisk å oppleve stiftelsen av Fagforbundet før han døde vel 96 år gammel. H det for eksempel hele sju forskjellige kommuner. Vervet høyreordfører Vervearbeid kunne være et slit under lange reiser på kronglete veier for et halvt århundre siden. I samtaler vi hadde, fortalte Håkon også om kostelige situasjoner som kunne oppstå i grisgrendte strøk, der medlemskap i LO var ensbetydende med at man var sosialist eller det som verre var. En gang satte han seg fore å verve en ordfører, som attpå til var høyremann og likningssjef i en liten kommune i Vest-Agder. Håkon visste at heller ikke likningssjefer kunne leve av gudsord eller det som et lite småbruk kastet av seg. Da han kom til gårds, fikk han høre at ordføreren var gått over fjellet med ei ku som skulle bedekkes. Han stilte seg opp og ventet ved steingarden der han visste at ordføreren måtte passere på tilbakeveien med den mer eller mindre lykkelige kua. Håkon var ikke sein om å overtale ham, og han måtte tviholde på den yre kua mens ordføreren med kuryggen som underlag fylte ut innmeldingskortet.  Jeg gir blaffen i hva de sier i partiet, utbrøt høyremannen i det samme han var innlemmet i den utskjelte Landsorganisasjonen. åkon Endresen var en av våre store vete- raner, som i sin tid var med på å samle kommune- ¸ˇFagbladet 4/2013 > 57 R K L J E T E Ø M I fbaargang2013 fbseksjonSAM