¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial Innhold ¸ˇ¸ˇ30 Ansatte uten fagbrev i Rogaland får mulighet til å bli helsefagarbeidere selv om de ikke har fem års erfaring fra helsesektoren. Og de slipper skriftlig eksamen. God nok uten skriftlig eksamen 34 Det var oppfordringa fra to sykepleiere fra ålesund på årets Kreativ omsorgkonferanse. De rettet oppmerksomheten mot ressursene hos hver enkelt som er rammet av demens. 8 TEMA: Boligdrøm til markedspris 14 Mister pensjon ved privatisering 16  Skriv om alt det gode i helsevesenet! 20 PORTRETTET: Thomas Seltzer 27 42 HELSE OG SOSIAL 44 FOTOREPORTASJEN: På flukt i 65 år 50 Venstresida vant i Venezuela 52 Spennende debatter på LO-kongressen FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 40 FOKUS: Med naturen som hjelpemiddel 42 Seksjonslederen 54 Tilbakeblikk 56 Gjesteskribent: Hans Olav Lahlum 58 Oss 60 Kryssord 62 Debatt 66 ETTER JOBB: På lykkelig kjøl 68 EN AV OSS: Det lille ekstra ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 Programleder Thomas Seltzer er uredd som trygdesjefª, men trenger vitaminer og fysisk aktivitet for å kontrollere egne depresjoner. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTrygdesjefen ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Se mulighetene hos eldre med demens ¸ˇ¸ˇ36 Fjerner fordommer Både unge og eldre får røsket opp i fordommer når elever på helse- og oppvekstfag inviterer eldre til fest med både mat og dans i Larvik. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTEMA ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEndelig inne 8 Boligprisene galopperer, og mange sliter med å komme inn på boligmarkedet. Laurits Funch har bodd på hybel, spinket og spart i åtte år. Nå er 68 luftige kvadratmeter endelig hans egne. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ14 Ansatte over 55 år risikerer å miste retten til å gå av med AFP ved 62 år hvis virksomheten de jobber for blir overtatt av private. Hjelpepleier Målfrid Andresen ved Manglerudhjemmet i Oslo er en av dem. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMister retten til AFP ¸ˇ40 Fokusforfatter Bjørg Lien er opptatt av utmarksterapi  en utradisjonell behandlingsform for blant andre rusmisbrukere og folk med psykiske lidelser. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇå ta naturen til hjelp ¸ˇ2 > Fagbladet 5/2013 ISSN 0809-9251 Foto: Ola Tømmerås Foto: Andre Pedersen Foto: Marte Østmoe Foto: Tri N. Dinh fbaargang2013 fbseksjonHEL