¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSykehjem på anbud: Mister flere hundre tusen i pensjon ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMed et pennestrøk mistet hjelpepleier Målfrid Andresen sin opptjente AFP-pensjon. Hun vil tape nær hundre tusen kroner i året om hun skulle finne på å gå av med avtalefestet pensjon når arbeidsplassen blir privatisert. DTekst og foto: OLA TØMMERåS et borgerlige byrådet i Oslo har det travelt med å få satt sykehjemmene ut på anbud. I vinter var Manglerudhjemmet ett av fire sykehjem som ble konkurranseutsatt. Unicare Omsorg AS vant anbudet og overtar driften 3. juni. For ansatte som nærmer seg AFP-alder på 62 år, kan overdragelsen få dramatiske konsekvenser. Fagbladet ba Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag om å regne på pensjonen til Målfrid Andresen. Hans konklusjon: Andresen har valget mellom å glemme retten til avtalefestet pensjon eller å bli minstepensjonist. Retten til AFP er tapt i det øyeblikk hun blir virksomhetsoverdratt. Mister rettighetene Målfrid Andresen har jobbet for Oslo kommune i 21 år, de siste årene som leder og konsulent. I år fyller hun 60 år, og har vært glad for muligheten til å gå av når hun fyller 62.  Det kan hende jeg likevel hadde jobbet lenger, men det å vite at jeg kan gå av fra jeg fyller 62 år dersom jobben blir for tøff, er svært viktig, mener Andresen. Unicare Omsorg AS er en bedrift med AFP-avtale, men ansatte i Andresens alder får ikke nyte godt av den. Hun må ha jobbet fem av de siste sju årene før hun fyller 62 for den private bedriften for å oppnå AFP-pensjon. Det er umulig for henne.  Den rettigheten hun har opparbeidet i kommunen, bortfaller i samme øyeblikk hun overføres til privat avtale, forklarer Fuglevaag. Som hjelpepleier har hun en særaldersgrense på 65 år. De tre AFP-åra hun mister utgjør 760.000 kroner. Det beløpet er nå å anse som tapt. Vil tape 100.000 kroner året Bystyreflertallet vedtok i fjor sommer at fire sykehjem skulle ut på anbud i løpet av denne vinteren. Neste år følger ytterligere fire sykehjem. I oktober i fjor falt dommen over hvilke sykehjem som skulle konkurranseutsettes, og Manglerudhjemmet var et av sykehjemmene som markedet skulle konkurrere om å drive til mest gunstig pris og kvalitet. Dersom Målfrid Andresen hadde fått jobbe for kommunen i to år til, kunne hun ha gått av med en AFP-pensjon på 253.608 kroner i året (nedjustert fra 265.000 for samordning med ektefelles pensjon). Dersom hjelpepleieren går av når hun fyller 62 år etter at Unicare har overtatt nå i sommer, vil pensjonen bli på knappe 157.000 kroner, nesten 100.000 kroner mindre i året. ¸ˇSlik betaler ansatte for profitt og innsparing " Ansatte som har færre år igjen til AFP-alder, enn det minimum antall år som kreves opparbeidet i privat AFP-ordning, mister i realiteten sine opparbeidede AFP-rettigheter. " Ansatte kan likevel gå av med pensjon tidligere hvis utjevnet pensjon uten AFP blir høyere enn minstepensjonen (garantipensjonen). " Dersom ansatte ikke klarer å stå tida ut til alderspensjon, vil de kun få utbetaling fra folketrygden i AFP-årene, som da reduseres i forhold til det antall ekstra år den utbetales. Forskjellene kan bli dramatiske.. 14 > Fagbladet 5/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL