¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Jeg er strålende fornøyd med behandlingen jeg har fått ved Drammen sykehus. De som jobber her er helt enestående, sier kreftsyke Elin Kopstad (63). Hun irriterer seg over det hun mener er medienes ensidige fokus på alt som er galt i det norske helsevesenet.  Skriv om alt det Egode i helsevesenet! Tekst: LINN STALSBERG Foto: WERNER JUVIK r det slik at mediene mest av alt er opptatt av  At vi ikke fulgte opp akkurat denne saken, er mest alt som er galt ved norske sykehus? Det av alt tilfeldig. Det er ofte flere grunner til at det ikke syntes i alle fall Elin Kopstad fra Modum, blir gjort reportasjer av de svært mange pasienthenetter at Drammens Tidende tidligere i år vendelsene vi mottar gjennom året, og det er vanskelig skrev et par negative saker om hennesª kreftavdeling ved Drammen sykehus. Derfor bestemte hun at avisa burde skrive om fornøyde pasienter også, sånne som henne selv. Kopstad ringte avisa og fortalte be- geistret om de flotte pleierne og den proffe behandlingen. Hun var overbevist om at avisa ville høre om dette.  Men jeg fikk ingen respons! De var ikke interesserte i min historie. Hvorfor ikke? spør Kopstad. Pasienter gir ros Fagbladet møter Kopstad på kreftavdelingen ved sykehuset. Her har hun vært inn og ut i snart ett år, og er på fornavn med alle ansatte. Smil og kommentarer går i alle retninger mellom pasienten og pleierne hennes. Avdelingssykepleier Bodil Rasmussen har jobbet på denne avdelingen i 22 år. Hun forteller at de får mye ros fra pasienter, slike som Kopstad, men at det sjelden er disse som roper høyest i mediene.  Det er klart det gjør noe med oss som jobber her når avisene skriver om en glipp, eller om pasienter som blir glemt, sier hun.  Vi balanserer dekningen Sjefredaktør i Drammens Tidende, Geir Arne Bore, er imidlertid ikke enig i kritikken fra Kopstad. Han husker at hun kontaktet avisa. å gå inn på den konkrete grunnen til at denne saken ikke var aktuell for oss, sier Bore. Sjefredaktøren forteller at avisa også får henvendelser fra pasienter som har hatt negative opplevelser fra kreftbehandlingen ved sykehuset, som de heller ikke følger opp.  Jeg mener at det ikke er re- presentativt for vår sykehusdekning å hevde at vi bare har fokus på det negative. Vi er gode på å dekke både positive og negative hendelser der, sier Bore. Han viser til at avisa før påske hadde reportasjer om tidligere pasienter som var på besøk på sykehuset for å takke for den gode behandlingen de hadde fått. Blide, enestående, trygge! Men for Elin Kopstad er ikke dette gode nok svar. Hun kan ikke få fullrost leger og sykepleiere på onkologisk avdeling, som kreftavdelingen heter, og vil helst fortelle det til hele verden.  Som fylkesverneombud i Vestfold i mange år for Kommuneforbundet, det som nå er Fagforbundet, har jeg sett mange sykehus fra innsiden, og jeg vet at mange ikke på langt nær fungerer så bra som det jeg har sett i Drammen. Derfor mente jeg at avisa burde skrive om hvor fantastisk jeg har opplevd at dette syke- huset er, sier hun. STRåLENDE FORNØYD: Elin Kopstad (63) forteller om fantastisk og trygg behandling ved Drammen sykehus. Hun syns de ansatte fortjener ros i mediene. ¸ˇ¸ˇ16 > Fagbladet 5/2013 GODT HUMØR: Elin Kopstad sammen med avdelingssykepleier Bodil Rasmussen som har jobbet på avdelingen i 22 år. fbaargang2013 fbseksjonHEL