¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDe jobber tross demens Mennesker med demens gjør nytte for seg i ålesund. To dager i uka arbeider de på museet. De holder bygningene ved like og rydder utearealet. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Ikke alle godtar at mennesker som får en demensdiagnose, skal visne hen og støve ned. Blant dem som hjelper mennesker med demens til å fortsette et aktivt liv, er Anne Roald og Liv Aarseth Lied, begge geriatriske sykepleiere i ålesund kommune.  Mange personer med demens mister troen på at de duger. De trekker seg tilbake, blir passive, og i verste fall isolerer de seg, sa Anne Roald.  De har fremdeles ressurser, men på grunn av diagnosen mister de muligheten til å bruke dem. Og gradvis blir de mer avhengig av andre. Det økte hjelpebehovet påvirker selvbildet i sterk grad, mener Roald. Mye igjen når noe går tapt De to sykepleierne tok kontakt med Sunnmøre museum, og nå har de i tre år samarbeidet med blant andre museumspedagog Ingvill Wille om prosjektet Aktivitet og sysselsetting for personer med demens. Det er selvfølgelig særlig yngre mennesker med demens som fortsatt er fysisk spreke.  Men mennesker i alle aldre kan ha god helse, og de har fremdeles hele følelsesregisteret intakt. Dessuten er behovet for å være til nytte og å tilhøre et sosialt fellesskap like sterkt som før, sa Liv Aarseth Lied. I prosjektet har hun og kollega Anne Roald derfor rettet oppmerksomheten mot de friske delene av mennesket; hvilke ressurser han eller hun fremdeles har, og hvordan de kan legge til rette for å ta disse i bruk. Målene er å gi mennesker med demens mulighet til å gjøre noe meningsfylt og oppleve mestring samtidig som funksjoner blir holdt ved like gjennom aktivitet. Prosjektet skal også bidra til at pårørende får avlastning, og behovet for en plass på sykehjem skal forskyves. Landskapspleie og vedlikehold Nå arbeider 14 deltakere to dager i uka på museet. Her er de omgitt av vakre omgivelser, de får masse frisk luft, og de møter det naturlige livet når barnehager, skoleklasser, turgåere og turister passerer. Museumspedagogen understreker at de ansatte ved museet og deltakerne i prosjektet har gjensidig nytte av hverandre.  Aktivitetene varierer med årstidene, men i sommerhalvåret rydder de kratt og skog. Og med ansvar for 50 hus, er vi glad for all hjelp vi kan få til tjærebeising og annet vedlikeholdsarbeid, sier Ingvill Wille. Deltakerne bruker vinteren blant annet til å snekre fuglekasser og gjøre rent i alle husene som er i bruk i turistsesongen. En av de 14 deltakerne forteller i en film om prosjektet hvor viktig det er for ham å møte de andre hver uke, spise og arbeide sammen  og å gjøre nytte for seg. Og som kona hans sier:  Arbeidet blir like fullt gjort selv om det tar litt lengre tid. MYLDRING: Helsearbeidere fikk mange kreative og faglige innspill under konferansen, men også tid til å snakke med hverandre. 34 > Fagbladet 5/2013 ¸ˇ¸ˇFoto: Jan Tore Skjelbek Foto: Nils Harald ånstad fbaargang2013 fbseksjonHEL