¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo ¸ˇ¸ˇMerkedryss i Vestfold Fagforbundet Øyene avd.045 hedret trofaste medlemmer med utdeling av Fagforbundets 25-årsnål og LOs 40-årsmerke på årsmøtet med påfølgende middag. Til sammen har foreningen 34 jubilanter i 2013, og 15 av disse kom på årsmøtet og fikk overrakt merker og diplom av foreningens leder, Janne A. Westby. Tekst: Janne A. Westby ¸ˇ¸ˇFylkesleder i Buskerud, Margareth Wilthil (t.v.), 25-årsjubilantene Gro Overn, Hildegun Grønland, Kristin Mørch, Torill Gundersen, Vigdis Skuterud og åse Solheim, og leder i Fagforbundet Modum og Sigdal, Anne Warhuus ¸ˇHedret for lang og tro tjeneste ¸ˇFylkesleder i Buskerud, Margareth Wilthil (t.v.), 40-årsjubilantene Solveig Døviken, Tove Disen og Solveig Bechmann, og leder i Fagforbundet Modum og Sigdal, Anne Warhuus. Feiring på Modum Fagforbundets medlem gjennom 36 år Onerva Hansen ble tildelt medaljen fra det Kongelige Selskap for Norges Vel for lang og tro tjeneste ved Akershus universitetssykehus. Medaljen ble utdelt i forbindelse med at hun nå går av med pensjon. Onerva har jobbet ved personalavdelingen/HR-enheten, og mange er dem som både har startet og sluttet sin karriere på sykehuset med en tur innom Onerva. Fagforbundet avd. 369 ønsker Fagforbundet Modum og Sigdal avd. 217 har avholdt årsmøte. Der fikk medlemmer med 25 års medlemskap i forbundet og 40 års medlemskap i LO diplomer og nåler. Jonn Willy Evensen, Reidun Fosbæk, Anne Finnerud, Svanhild Elstrøm, Unni Fjellanger og Noel P. Reed var ikke til stede. Tekst: Anne Warhuus henne lykke til med pensjonisttilværelsen og overrakte henne Fagforbundets krystallvase. Tekst: Elna Knutsen ¸ˇ40-årsjubilanter Kristiansand Fagforbundet Kristiansand har delt ut merke og blomster til medlemmer som har vært 40 år i LO. Dessverre var det ikke alle som kunne være til stede. Fra venstre: fagforeningsleder Gudrun Benestad sammen med jubilantene Randi Torsvik, Ellen Støylen, Oddmund Svalland, Toralf Nilsen og Hallvard Bø. Tekst: Hilde Lende Aune ¸ˇFagbladet 5/2013 > 59 fbaargang2013 fbseksjonHEL