¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst Innhold ¸ˇ¸ˇ8 TEMA: Boligdrøm til markedspris 14 Mister pensjon ved privatisering 16  Skriv om alt det gode i helsevesenet! 20 PORTRETTET: Thomas Seltzer 27 42 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 FOTOREPORTASJEN: På flukt i 65 år 50 Venstresida vant i Venezuela 52 Spennende debatter på LO-kongressen FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Vi trenger en kulturell grunnmur 38 Seksjonslederen 54 Tilbakeblikk 56 Gjesteskribent: Hans Olav Lahlum 58 Oss 60 Kryssord 62 Debatt 66 ETTER JOBB: På lykkelig kjøl 68 EN AV OSS: Det lille ekstra 30 Stille  og ville barn De ville barna blir hysjet ned. De stille blir reddere og reddere. Vi må hjelpe dem med å utvikle sine ressurser, mener pedagogisk veileder Lise Barsøe. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 Programleder Thomas Seltzer er uredd som trygdesjefª, men trenger vitaminer og fysisk aktivitet for å kontrollere egne depresjoner. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTrygdesjefen TEMA ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEndelig inne 8 Boligprisene galopperer, og mange sliter med å komme inn på boligmarkedet. Laurits Funch har bodd på hybel, spinket og spart i åtte år. Nå er 68 luftige kvadratmeter endelig hans egne. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇIdol på ungdoms- klubben På Dokka samles 160 ungdommer hver fredag i ungdomsklubben. Et bredt tilbud og få regler, er noe av forklaringen på suksessen. 32 35 Departementet ønsker et samlet fagdirektorat for hele barnevernet. Det kommer fram i den nye barnevernsmeldingen. Men hvordan det skal organiseres, er ikke klart. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVil samle barnevernet ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ14 Ansatte over 55 år risikerer å miste retten til å gå av med AFP ved 62 år hvis virksomheten de jobber for blir overtatt av private. Hjelpepleier Målfrid Andresen ved Manglerudhjemmet i Oslo er en av dem. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMister retten til AFP ¸ˇ36 FOKUS: Enger-utvalget har etter to års arbeid lagt fram sin rapport om tilstanden i norsk kulturliv. Fagforbundet har mange innspill i høringsrunden. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRapport om norsk kulturliv ¸ˇ2 > Fagbladet 5/2013 ISSN 0809-926X Foto: Ola Tømmerås Foto: Andre Pedersen Illustrasjon: Vidar Eriksen Foto: Tri N. Dinh fbaargang2013 fbseksjonKIR