¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFoto: Kommunal- og regionaldepartementet Kontor og administrasjon ¸ˇPris for innovasjon og lokaldemokrati Ringebu kommune får Europarådets utmerkelse for innovasjon, godt styresett og lokaldemokrati. Kommunen har blitt prøvd etter tolv prinsipper. Prinsippene handler om at kommunen legger til rette for rettferdige valg, representasjon og deltakelse. Det handler også om at kommunen blir driftet effektivt, at etiske hensyn blir ivaretatt, at kommunen er innovativ og at den støtter opp om og arbeider for menneskerettigheter og kulturelt mangfold. Kommunen er i gang med et bredt omstillings- og utviklingsprosjekt omkring styring og ledelse. VeV Fagforbundet bak nytt lederstudium 1. juni går fristen ut for det nye Fagforbundet-initierte studiet i offentlig styring og ledelse. Studiet vil foregå ved Høgskolen i Hedmark, går over to år og gir 60 studiepoeng. Studiet inkluderer kurs i økonomi, ledelse (prosjektstyring), personalforvaltning og et valgfritt emne (kirkekunnskap, stat og kommune, arbeidsrett/offentlig rett og et eller to ekstra alternativer). Studiet koster mellom 45.000 og 55.000 kroner, men medlemmer av Fagforbundet kan søke om stipend. Det er ca. 50 studieplasser. Studiesamlingene vil foregå på eller i nærheten av Rena. Det er mulig å komme inn uten studiekompetanse, men da må realkompetansen vurderes. Målet er at dette skal bli et årlig tilbud. Foreløpig vil det gå i tre år, men om alt går slik som Fagforbundet og Høgskolen i Hedmark har planlagt, vil det komme inn i det offentlig finansierte tilbudet fra høgskolen i løpet av denne tida. VeV ¸ˇ¸ˇSAMARBEID: Involvering fra ansatte, tillitsvalgte, ledere og politikere er viktig for å oppnå en heltidskultur i kommunene, mener kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (f.v.), Jan Davidsen i Fagforbundet, Mimi Bjerkestrand i Unio og Gunn Olander i YS. Samarbeid framskynder moderniseringen På tokt i barnehagen Brønnøy kommune satser på kompetanseutvikling og rekruttering. Kommunen tilbyr sommerjobb i barnehager til gutter mellom 16 og 18 år gjennom prosjektet Gutta boyz på tokt i barnehagen. Målet er å få flere menn til å søke seg inn i sektoren, og kommunen rapporterer at de i etterkant av prosjektet har fått flere forespørsler fra menn som er interessert i å jobbe i barnehage. Ønsker bedre omdømme Strand kommune jobber med å bedre omdømmet, og lanserer selvbetjeningstjenesten Nabolaget mitt. Slik vil de skape bedre dialog med innbyggerne, som får økt kunnskap om de kommunale tjenestene. Mange av kommunene har satt inn støtet for senket sykefravær. I Mandal har Tillitsprosjektet åpnet for 365 egenmeldingsdager i året. Og sykefraværet ligger nå på rekordlave 5,6 prosent. Tekst: VEGARD VELLE 110 kommuner deltar nå i det statlige utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Den 18. juni inviterer de til en nasjonal erfaringskonferanse. Enkelte temaer satses det spesielt på i programmet. Disse er sykefravær, omdømme, deltidsproblematikk, rekruttering av nok kompetent arbeidskraft og mobilisering og utvikling av kompetansen til egne medarbeidere. Fakta om programmet Programmet er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne og varer til 2015. Kommunene som er med i programmet deltar med egne lokale prosjekter, får tilgang til faglig ressursmiljø, driver erfaringsutveksling med andre kommuner og får økonomisk støtte. Programmet tar i bruk nye arbeidsformer som fremmer innovasjon og nyskapning. Engasjement fra ansatte  En lærdom fra programmet så langt er at involvering fra ansatte, tillitsvalgte og ledere er viktig for å oppnå en heltidskultur i kommunesektoren. Det er også avgjørende at de lokale politikerne er med, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Time er en av kommunene som jobber med å øke stillingsbrøkene sine. Kommunen har blant annet innført et system der de ansatte kan booke arbeidstid hjemmefra. Så langt virker prosjektet lovende, og antallet større stillinger øker, mens antallet små stillinger går ned. ¸ˇ28 > Fagbladet 5/2013 fbaargang2013 fbseksjonKON