¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLønna henger etter Fortsatt henger lønna og statusen etter i arkivyrket.  Hadde arkivene fra gammelt av blitt drevet av menn, ville lønna vært en annen. Det har vi arkivlederne i regionen snakket sammen om, forteller Greta Bårdsen, arkivleder i Tingvoll kommune. Verken i Tingvoll eller i de fleste andre kommuner blir arkivlederen definert som en fagleder og løftet opp på det nivået, selv om hun har like stort ansvar og kompetanse som andre fagledere.  Jeg syns fremdeles det skorter på respekt for arkivfaget. Lønnsutviklingen vår holder ikke tritt med andre faglederes lønn, sier hun. Fremdeles blir også arkivledere holdt unna beslutningsprosesser hvor de burde delta. I Tingvoll ble for eksempel beslutningen om å skanne det historiske eiendomsarkivet tatt uten at arkivlederen var involvert eller informert. Da sa arkivleder Bårdsen fra om at slikt går ikke an. ¸ˇFremdeles er det ikke så mange kommuner som legger ut korrespondansen i fulltekst. Bårdsen tror innbyggerne blir mer interesserte i det som foregår i kommunen når det er lettere å skaffe seg oversikt.  Når noen for eksempel har søkt om og fått et tilskudd, blir flere oppmerksomme på tilskuddsordningen. Strenge på sikkerheten All saksbehandling i kommunen er fullelektronisk. Alle dokumenter kommer rett inn på skjermen til saksbehandleren, som hver dag også må besvare eller krysse ut innkommende post. Men dokumentsikkerheten er streng, og bare personer med autorisasjon får tilgang til interne dokumenter.  Den som sender et fortrolig brev, skal være trygg på at kommunikasjonen forblir intern, sier Bårdsen. Digitalt eiendomsregister Det fins fremdeles gule post-it lapper på pulten til Greta Bårdsen. På veggen henger påminnelser på papir. Tingvoll har fremdeles møtebøker, mottar stadig papirpost og tar ennå noen kopier. Det historiske eiendomsregisteret fins stadig kun på papir, selv om det snart skal digitaliseres. Ennå gjenstår å integrere fagsystemet for sykehjemmet. Søknader, vedtak og klager til sykehjemmet arkiveres på papir. Men om ikke lenge har gårsdagens science fiction blitt de arkivansattes virkelighet. ¸ˇFagbladet 5/2013 > 31 FRA EN ARKIVARS OPPSLAGSTAVLE: 1. Skriv ned det du gjør. 2. Gjør det du har skrevet. 3. Skriv at du har gjort det du har skrevet at du gjør. 4. Arkiver skrivet, slik at andre kan lese det du har skrevet. fbaargang2013 fbseksjonKON