¸ˇKLIMASPYDSPISSER " Dagens seks klimaspydspiss-kommuner er Bergen, Grimstad, Arendal, Tynset, Lier og Eid. Målet er totalt ti slike kommuner ved utgangen av året. " En viktig grunn til at Eid er invitert med på satsingen, er at Eid har bygd Norges største fjordvarmeanlegg. " Klimaspydspiss-kommunene er en satsing initiert av klimastiftelsen Zero, støttet av Kommunal- og regionaldepartementet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSMART:  Fjordvarme er smart, evigvarende, billig og effektivt. Hvorfor gjør ikke flere det samme? spør Per Helge Haugen, teknisk sjef ved Nordfjord sjukehus. utnevnt til den sjette klimaspydspiss-kommunen i landet.  Klimaendringene på jorda er dramatiske. Det er på høy tid vi går fra ord til handling i klimapolitikken. Da må store og små lokalsamfunn bidra med prosjekter som gir klimakutt, sier ordfører Alfred Bjørlo (V). Lønnsom teknologi Bjørlo understreker at fjordenergien også handler om god økonomi.  Det er rett og slett lønnsomt, sier han. Kommunen har tjent inn de 24 millioner kronene de har investert i løpet av de rundt ti årene anlegget har eksistert. Nå sparer de 1,2 millioner hvert år på lavere kostnader til varme og kjøling, og Eid er på topp ti i landet med lav energikostnad per innbygger. Byggene som utnytter fjordvarme har mellom 30 og 50 prosent lavere strømutgifter enn dem som henter energien sin fra strømnettet. Hvordan fjordvarmen fungerer Det som skjer er følgende: En pumpe suger opp saltvann fra fjorden, som holder en temperatur på 8 11 grader. Fjordvannet går inn i et bygg, kalt vekslerhuset, hvor det varmer opp kaldt ferskvann. Da har fjordvannet gjort jobben sin, og det blir ført tilbake i sjøen. Det oppvarmede ferskvannet sendes derimot videre rundt på en ferd til de ulike byggene som skal få fjordvarmen. I disse byggene står det varmepumper som trekker varmen ut av vannet og som sørger for varmt vann i varmtvannsberederen. Hvert enkelt bygg får slik varmt vann som kan brukes til vannradiatorer, til dusjvann eller varmtvann i springen. Fjordvarmen varmer opp et areal på 82.000 kvadratmeter og produserer 9,5 millioner kilowattimer i året. Men anlegget kan også brukes til nedkjøling. På Nordfjord sjukehus står for eksempel verdens eneste fjordkjølte MR-maskin.  Det er mitt sykehus Prosjektet startet i 1997 da Per Helge Haugen ved Nordfjord sjukehus jobbet intenst med å senke energiforbruket ved sykehuset. Han hadde redusert energiforbruket med 56 prosent med en lang rekke enøk-tiltak. De innsparte midlene var satt av til nye tiltak for å spare energiforbruket. Neste store grep sykehuset tok, var å legge rør ned til sjøen og hente fjordvarme til bruk i varmepumpeanlegget. Sykehuset inngikk et samarbeid med Eid kommune og daværende teknisk sjef Magne Hjelle om et større fjernvarmeanlegg som kunne komme flere til gode.  Jeg føler at dette er mitt sykehus. Jeg bryr meg om det, forteller teknisk sjef Per Helge Haugen. Nå har sykehuset redusert energiforbruket med 65 prosent siden 1997, og de har spart rundt 30 millioner kroner. Sykehuset kjøper en tredel av energien til et gjennomsnittlig norsk sykehus.  Tenk hvor mye et stort sykehus kunne spart hvis de gjorde som oss. Fjordvarme er smart, evigvarende, billig og effektivt. Hvorfor gjør ikke flere det samme? spør Per Helge Haugen. Enøk har vært en positiv flaggsak for ansatte ved Nordfjord sjukehus, som blir sett på som et kreativt miljø og får besøk av ministere og andre sykehus. > LEDNINGSNETT: Fra Nordfjord henter Eid kommune opp sjøvann, som varmer opp de viktigste byggene i Nordfjordeid. Fagbladet 5/2013 > 33 fbaargang2013 fbseksjonKON