¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFotorepor tasjen 42 > Fagbladet 5/2013 Siden volden startet i Syria i mars 2011, har over 450.000 mennesker flyktet over grensa til Libanon. I Saadnayal i Bekaadalen er det opprettet flere midlertidige teltleirer, med dårlige sanitærforhold, ingen strøm og mangel på vann. LO-forbundene har bidratt med 1,4 millioner kroner til flyktningene, og Fagforbundet alene har samlet inn over 700.000 kroner. ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKON