¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSCENEKOMPETANSE: Lystekniker Anders Audum har fått mer allsidig kunnskap om det som skjer foran og bak scenen på Oslo Nye Teater. Får teknikerne bak scenen fram i lyset Uten teknikere bak scenen vil selv den festligste komedie fort framståsomenmørk tragedie. Likevel eksi- sterer ikke et fagbrev. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN Foto: WERNER JUVIK Kravene til teaterteknikere blir mer utfordrende og kompliserte parallelt med den galopperende teknologiske utviklingen. Det er lenge siden en scenetekniker kun løftet kulisser. For at de store teaterhusene skal fungere, trengs det blant annet sceneteknikere,lysteknikere,lydteknikere,rekvisitører og kostymemedarbeidere. Teknikerne får hovedrollen For å bøte på manglende fagbrev, har Fagforbundet og Norsk teater- og orkesterforening startet kompetanseprosjektet Scomp  scenekompetanse  og teknikerne har hovedrollen i prosjektet. Gjennom Scomp får teknikere doku> Fagbladet 5/2013 > 33 ¸ˇScomp Prosjektet scenekompetanse (Scomp) ble etablert i 2008 av Norsk teater- og orkesterforening og Fagforbundet for å utarbeide et kompetanseprosjekt for yrkene i teatrene som ikke har tilbud om offentlig fagutdanning. fbaargang2013 fbseksjonSAM