¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKryssord ¸ˇ¸ˇKonkur ranse ¸ˇLøvtre Hermod © 396 12-2012 ¸ˇBedømmelse ¸ˇMild ¸ˇ¸ˇGodhet ¸ˇ¸ˇFiske utstyr Donerte ¸ˇ¸ˇFugl Fisk ¸ˇ¸ˇHøytid ¸ˇFartøy Profesjon ¸ˇLand Malta Bekreft -else Vekt fork. Gutte navn Ordknapp Kle ¸ˇMoro Hunndyr ¸ˇSkrik ¸ˇ¸ˇIkke Gutte navn Fylke Bort Beskytt -else Pyse Plage Stjele ¸ˇ¸ˇEnorm Sope ¸ˇParadis ¸ˇIdrett Hertil ¸ˇAvta Irritere ¸ˇPolit. parti Nytte ¸ˇRekker Husdyr Potte Gutte navn ¸ˇFormasjon Fisk ¸ˇNorsk elv ¸ˇInnta Gjengi ¸ˇRestaurere ¸ˇSpiste Ordner Slagsted ¸ˇ¸ˇKamme ¸ˇ¸ˇØnsker Tall ¸ˇPlante ¸ˇNyanse Vesen Doktor Nynorsk pron. ¸ˇ¸ˇ¸ˇGrønnsak Plagg fork. ¸ˇPiske ¸ˇKunne ¸ˇPassende ¸ˇHund Pine Gjøre klar Gjennom ¸ˇLege fork. ¸ˇSkipsrom Kåt Luxemburg Innta Gammel ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVINNERE av kryssord nr. 2 Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Dag Eivind Nilsen 1684 Vesterøy Elsa-Marie Vikran 8003 Bodø Ragnhild Syrstad 7045 Trondheim ¸ˇT T ¸ˇ¸ˇ¸ˇB R E I N M O S E S U R H U N D R E å R T A M E L K ¸ˇD S T E N F R I ¸ˇM A G I N N E G R E I N D ¸ˇB I S M E I N B E F R I L I N E D A N S E R K R O N E ¸ˇL S I G R U N R E N N I V K S E D G A R ¸ˇF E ¸ˇN S U T R E ¸ˇN E M H I M L I N G E I O N D L A K O I E D R E V E N G E N I B Y K S ¸ˇU U N I å E K T E S T E M M E R E T T B O D Ø I S ¸ˇ¸ˇR E O L R A V N S E R E N A D E T å L å S I R Løsningen på kryssord nr. 5 må være hos oss innen 15. juni! Merk konvolutten med kryssord nr. 5ª og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NåR MOTTOK DU BLADET? ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ56 > Fagbladet 5/2013 fbaargang2013 fbseksjonSAM