¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLivskraftig tiåring 17. juni fyller Fagforbundet ti år. Decenniet har vært fylt av store og små utfordringer. Selv om ikke alle slag er vunnet, er det ingen tvil om at forbundet har satt spor etter seg i den norske samfunnsutviklingen, ikke minst gjennom sin konsekvente kamp mot konkurranseutsetting og privatisering. Fagforbundets innsats var også avgjørende for de rødgrønnes valgseier i 2005 og 2009. Det la grunnlaget for et samarbeid om forsvaret av den norske velferdsstaten. I sin spalte Tilbakeblikk beskriver Arnstein Hølmebakk det magiske øyeblikket i 2003 da Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse- og Sosialforbund slo seg sammen: En junidag for nøyaktig ti år siden, satt 300 delegater fra NKF og 150 fra NHS i hver sine ekstraordinære landsmøter, der de med et visst vemod nettopp hadde nedlagt sine gamle forbund. I hver sine saler i Folkets Hus, trodde de fleste av dem. Det var som et tablå i et teaterdrama da storsalens skillevegg som delte forsamlingene langsomt ble trukket til side. Et unisont gisp etterfulgt av noen sekunders øredøvende taushet, ble avløst av en brakende applaus så taket nesten løftet seg da forvandlingen til det nye forbundet med ett ble en synlig realitet.ª Innsatsen til forbundets medlemmer i valgkampen vil høyst sannsynlig bli avgjørende for om de rødgrønne blir valgvinnere.ª Fem år etter stiftelsen hadde Fagforbundet vokst seg stort. I juni 2008 passerte de 300.000 medlemmer, og i jubileumsåret er tallet over 333.000. Denne jubileumsutgaven av Fagbladet beskriver forbundets liv og virke gjennom ti år. Men det viser også et forbund som ser framover, mot nye saker verd å kjempe for, for å sikre et likestilt arbeidsliv og et rettferdig samfunn. Det sies at alle gode ting er tre. Den største prøven Fagforbundet blir satt på i jubileumsåret, er stortingsvalget i september. Da vil slaget om velferdssamfunnet stå. Med en blåblå regjering kan kampene bli mange og harde de neste fire årene. Innsatsen til forbundets medlemmer i valgkampen vil høyst sannsynlig bli avgjørende for om de rødgrønne for tredje gang blir valgvinnere. Før valgkampen starter for alvor, skal forbundets jubileum markeres i tida framover  over hele landet. Jeg håper det blir hyggelige avbrekk i den travle hverdagen. Gratulerer med dagen! Ansvarlig redaktør ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMedlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo www.fagbladet.no Send tips til tips@fagforbundet.no ADRESSEENDRING Gå til Fagforbundets medlemsportal http://medlem.fagforbundet.no eller send e-post til hjelp@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon 22 40 6-70 40 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKONTROLLERT OPPLAG 1. HALVåR 2012: 330.493 Fagbladet 6-7/2013 > 3 Tegning: Vidar Eriksen fbaargang2013 fbseksjonHEL