¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFabian Stang ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPOPULÆR: Forfatteren av Blåkopi, Wegard Harsvik, har signert tusenvis av bøker, blant annet i Sarpsborg. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKristin Skogen Lund ¸ˇBlåkopi selger til tusen ordfører i Oslo Hva er Fagforbundets viktigste bidrag til det norske velferdssamfunnet gjennom ti år? Fagforbundet er en positiv samarbeidspartner og et viktig hjul i samfunnsmaskineriet. Jeg mener forbundets mest verdifulle bidrag til det norske velferdssamfunnet har vært og er ivaretakelsen av medlemmenes interesser på arbeidsplassen. Det er fint å ha en givende jobb, men man skal også ha en lønn man kan leve av, og begge deler har Fagforbundet kjempet for i alle år. adm.dir i NHO Hva er Fagforbundets viktigste bidrag til det norske velferdssamfunnet gjennom ti år? Som største forbund i LO, er Fagforbundet en sentral aktør i trepartssamarbeidet med stor innflytelse. Denne makten gir dem en unik mulighet til å gå foran i å fremme fleksibilitet, omstilling og modernisering av offentlig sektor. Også privat sektor ønsker og trenger en velferdsstat som er best mulig. Gratulerer med tiårsdagen! forbundsleder i Fellesforbundet Hva er Fagforbundets viktigste bidrag til det norske velferdssamfunnet gjennom ti år? Fagforbundet er i kraft av sin størrelse og brede medlemsmasse ei vaktbikkje for velferdssamfunnet. Forbundet ivaretar sine medlemmers interesser, men passer i aller høyeste grad også på innbyggernes interesser. Jeg opplever at Fagforbundet har stor forståelse for viktigheten av verdiskapingen som et element for å få et godt velferdssamfunn. ¸ˇBlåkopi, boka som viser hvordan høyresida vinner valg på å framstå som myk og omsorgsfull, er oppe i et opplag på 9000. Nytt opplag følger etter sommeren. Forfatteren Wegard Harsvik, fersk rådgiver for LOleder Gerd Kristiansen, rekker knapt innom sitt nye LO-kontor mellom alle foredragene. Mottakelsen har vært over all forventning. På forhånd tenkte jeg at jeg skulle være fornøyd om jeg solgte 1000 eksemplarer, sier han. Kler av Høyre Harsvik, som er tidligere leder av Fagforbundets samfunnsavdeling med ansvar for blant annet fagligpolitisk samarbeid og valgkamp, har laget en samlet framstilling av likhetspunktene mellom Høyre i Norge og Moderaterna i Sverige. Boka viser hvordan Høyre kopierer argumenter og språkform fra Sverige. De ikler seg en omsorgsfull drakt. De politiske løsningene Høyre foreslår, som de selv påstår er nye og gode ideer, er verken gode eller nye løsninger. Tvert imot. Dårlige løsninger Høyres ideer er allerede prøvd ut med dårlig resultat, mener Harsvik. Et eksempel er responsen på finanskrisa. Moderaterna i Sverige valgte det Harsvik kaller høyresidas universalmedisinª, nemlig skattekutt. Sverige valgte massive skattekutt som svar på finanskrisa. Det ga ikke ønsket resultat. Sverige sliter med skyhøy arbeidsløshet og ikke minst massiv ungdomsløshet, sier Harsvik. Hadde Norge gjort som Sverige, ville ikke engang oljepengene reddet oss, mener han. Arve Bakke ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTekst: NINA BERGGREN MONSEN ¸ˇ¸ˇHistorisk samarbeid ¸ˇPrivate Barnehagers Landsforbund og Fagforbundet forplikter seg til å samarbeide om lavere sykefravær, bedre arbeidsmiljø og riktig kompetanse. Leder Jan Davidsen i Fagforbundet og styreleder Linda Øygarden i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) signerte i mai en avtale der det blant annet heter at partene skal følge opp felles mål som sikrer og styrker status og anseelse til både ansatte og eiere. VV Fagbladet 6-7/2013 > 9 Foto: Marius Iversen Foto: Ola Tømmerås fbaargang2013 fbseksjonHEL