¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSNART PENSJONIST: Jan Davidsen har bestemt seg for å gå av som forbundsleder etter landsmøtet i november, men har ingen planer for hvordan han skal fylle de blanke dagene. Dette sier ikke de borgerlige at de skal bygge videre på. Det de sier, er at de skal endre det, og det blir ikke endringer til det bedre. Motpoler med tillit til hverandre Jan Davidsen har vært tillitsvalgt på heltid siden 1985, og er kjent for å ha et heftig temperament og ikke legge fingrene imellom når det gjelder. Hvordan forsones du med dine motstandere etter at det har gått ei kule varmt? Selv om du kan bli forbanna på vegne av medlemmene og gode saker, så er det likevel mulig å se begrunnelsen bak motpartens meninger. Og det er viktig å utvikle tillit og personlige relasjoner med folk, særlig på forhandlingssiden. Da vet du, selv når det er på det verste, hvor grensen går, sier Davidsen før han legger til: Men det er jo ikke alle du behøver å omgås med i ettertid. Mange omtaler deg som en strateg og bakspiller, som svært ofte bruker uformelle kanaler for å få gjennomslag. Hvorfor har du valgt denne strategien? Jeg jobber ikke i det skjulte, men er bevisst på hvor jeg vil, og ofte oppnås de beste resultatene gjennom alliansebygging og samarbeid. Vi lever i et samfunn der 70 80 prosent har det samme verdigrunnlaget, og da er det ofte slik at konfrontasjoner skaper mer forvirring enn tydeliggjøring av målet. Den mektige Et google-søk på den mektige Jan Davidsenª gir 16.100 treff. Selv rister han på hodet over merkelappen han stadig får påklistret. Hva er ditt forhold til makt? å ha makt er en anledning til å sette dagsorden, komme med forslag, være med og peke ut veien. Men du er hele tiden avhengig av at det fattes vedtak, og deretter ha kraft nok i organisasjonen til å gjennomføre vedtaket. Det er det essensielle. å tro at makt er noe annet, at noen står bak og bestemmer, gjør avtaler slik er det ikke i virkeligheten. Det er en undervurdering av de menneskene du har med deg at de bare henger på. Den reelle makten ligger i flertalls- vedtak. Når vedtakene er fattet, er det likevel en som fronter saken, og i Fagforbundet er det som regel du. Ja, men det er en enorm fare hvis et slikt inntrykk fester seg. Hvis noe skjer og frontfiguren er borte hvem er Fagforbundet da? Det er derfor vi for eksempel i tarifforhandlingene lar alle i arbeidsutvalget ta hver sine områder. Alle i AU er like viktige. I mange av de største sakene blir det mye på lederen. Men du må ikke gå rundt og tro at det har for mye med deg som person å gjøre. Da blir du lang i trynet den dagen du blir pensjonist. Pensjonistliv uten planer Om det går som Jan Davidsen planlegger, går han selv ut av Fagforbundets landsmøte i november som pensjonist. Hvilke planer har du for pensjonisttilværelsen? Ingen. Du har vel i det minste noen planer på hytta, eller hytten som det heter i Bergen? Ikke mer enn det alle andre har, jeg skal kanskje grave litt og bygge litt. Stort mer ordrik er Jan Davidsen heller ikke på spørsmål om sin etterfølger som forbundsleder: Det har jeg ingen meninger om. Vi har masse kapable folk som kan ta Fagforbundet videre. Det viktigste er å skape et kollegium der alle utfyller hverandre på en god måte. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ12 > Fagbladet 6-7/2013 ¸ˇSigrunVågeng adm.dir.,KS Hva er Fagforbundets viktigste bidrag til det norske velferdssamfunnet gjennom ti år? Fagforbundet er en dyktig, ryddig og kompetent motpart i tarifforhandlinger. Det er faktisk egenskaper KS, kommunesektoren og norsk arbeidsliv verdsetter. Det er viktig å få sagt dette, selv om det kanskje har vært øyeblikk i en og annen varm og vakker forsommernatt at jeg har ønsket at forbundets forhandlere hadde vært litt mindre kompetente, for å si det slik. Fagforbundets aller viktigste bidrag er dets dyktige medlemmer som hver dag gjør en avgjørende innsats! fbaargang2013 fbseksjonHEL