¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇI tillegg har Fagforbundet  gjennom sine advokater, ansatte på kompetansesentrene og ved sine lokale tillitsvalgte  fått gjennomslag for mange enkeltsaker ute i kommunene. Dette er saker som blant annet dreier seg om fast ansettelse av vikarer, større stillinger for deltidsansatte, konkurranse på offentlige tjenester og saker der kommunene har trukket tilbake varsler om oppsigelser på grunn av dårlig økonomi. 2010 Kommunestreiken ga medlemmene et betydelig bedre resultat i tariffoppgjøret enn slik det lå an da meklingen ble brutt. 25.000 medlemmer i 90 fagforeninger streiket i 13 dager, og de opp- nådde et generelt tillegg på 2,1 prosent, minimum 7100 kroner. Minstelønn for en ufaglært med full ansiennitet ble 306.000 kroner. Fagforbundets barneby i Huambo i Angola ble åpnet. I tillegg til å betale byggingen av byen, finansierer også forbundets medlemmer driften av byen gjennom månedelige bidrag. I Arbeidsretten fikk Fagforbundet medhold i at hjelpepleiere med gruppelederansvar skal ha høyere lønn enn sykepleierne som de er ledere for. 2011 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇI kommunevalgkampen gjorde Fagforbundets medlemmer og tillitsvalgte nok en gang en stor innsats. Det bidro blant annet til at de rødgrønne partiene kunne gå løs på sin tredje flertallsperiode i Trondheim, mens det blå flertallsstyret i Fredrikstad ble skiftet ut. Sammen om en bedre kommuneª etableres som en videreføring av kvalitetskommuneprogrammet. Programmet skal gå fram til 2015, og teller nå 110 kommuner. 2012 Ny streik i kommunesektoren. Også denne gangen streiket Fagforbundets medlemmer i 13 dager. Resultatet av oppgjøret ble et generelt tillegg på 2,7 prosent, minimum 12.000 kroner til alle. Streik ble det også i de private sykehjemmene, der Fagforbundet ville ha de samme betingelsene som i kommunesektoren. Etter 29 dager ble streiken stoppet av regjeringen, og kjennelsen i Rikslønnsnemnda ga ikke forbundet medhold i sine krav. Fagbevegelsen, med LO i spissen, fikk gjennomslag for sine krav da regjeringen la fram sin omfattende tiltakspakke mot sosial dumping. Siden er den blitt fulgt opp av to nye tiltakspakker, senest i mai i år. 2013 Nye og strengere rammer for arbeidsgiveres muligheter for å benytte innsamlet materiale, som regel i form av elektronisk registrering, i disiplinærsaker mot ansatte. Gerd Kristiansen fra Fagforbundet velges til ny LO-leder. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ16 > Fagbladet 6-7/2013 Foto: Jan-Erik Østli Foto: Karin E. Svendsen Foto: Eivind Senneset Nr. 6/7 2010 > For medlemmer i Fagforbundet Vel blåst Side 14-19 Forsidefoto: Eivind Senneset > SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST fbaargang2013 fbseksjonHEL