¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet STORE heltidsvalget s s å åpne et nytt sykehjem er en unik mulighet for å bygge heltids- kultur, sier de i Trondheim. Nå åpner de nytt sykehjem der alle ansatte jobber hel stilling. s s På Ringsakers nye flaggskip er det derimot nesten bare deltidsansatte. Hvorfor er det så vanskelig å få kabalen med hele stillinger til å gå opp? Tekst: KARIN SVENDSEN og SIDSEL HJELME Foto: WERNER JUVIK  Jeg gleder meg veldig. Dette blir min arbeidsplass, litt mitt sykehjem, smiler Aurora Berg Gerhardsen. 20-åringen er fersk helsefagarbeider og begynner på Dragvoll helse- og velferdssenter der hun i likhet med alle andre pleiere har fått 100 prosent stilling. Det samme har aktivitøren, førstesekretæren, faglig leder og enhetsleder. I Ringsaker på Hedmark håpet Unni Vestheim at åtte års jobb på ufrivillig deltid skulle være over da hun søkte jobb på kommunens nye flaggskip, Kommunalmedisinsk senter (KMS). Slik gikk det ikke. Når dørene på KMS åpner i august, er spesialhjelpepleieren fortsatt på jobb bare halve uka.  Jeg er veldig skuffa, og syns det er rart at kommunen ikke kan gjøre noe med dette, sier Unni Vestheim. Vedtakene er på plass i Ringsaker Sett i lys av Ringsaker kommunes ambisiøse planer for å kvitte seg med deltidsstillinger, har Vestheim definitivt grunn til å være skuffa. Allerede i 2007 vedtar kommunestyret at de skulle prøve ut et prosjekt med økt grunnbemanning for å øke deltidsstillinger til heltid. året etter gikk kommunestyret enda lenger: Rådmannen bes legge til rette for at flest mulig av de ansatte som ønsker det, blir tilbudt 100 % stilling. Rådmannen bes utrede hvordan dette kan muliggjøres slik at kommunestyret får saken til behandling i 2009,ª heter det i et kommunestyrevedtak fra desember 2008. Neste runde var i 2010, og da ble kommunestyret enda mer konkret i sitt vedtak: Ringsaker kommune skal hvert år redusere antallet deltidsstillinger med ti prosent, og det skal bli slutt på stillinger under 50 prosent. Bredt samarbeid i Trondheim Aurora Berg Gerhardsen går fra en deltidsjobb på 23 prosent til en hel stilling når hun begynner i sin nye jobb på Dragvoll. En kartlegging i Trondheim viste at i 2011 jobbet 64 prosent av de ansatte i helse og omsorg deltid. Et år seinere var det redusert til 61,5 prosent. Også det handler om vilje. Man må ønske det for å lykkes, sier Aps Heidi Eidem, leder i helse- og velferdskomiteen. Tema: Heltidskultur ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundets tillitsvalgte mener det har vært mulig å få resultater fordi fagbevegelsen > Fagbladet 6-7/2013 > 19 Unni Vestheim i Ringsaker kommune vil jobbe mer, får ikke mulighet. fbaargang2013 fbseksjonHEL