¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBodøværinger går på tur som aldri før, løype i sentrumsområder, i Telemark, forsvarer inves- skogen, langs kysten og på fjellet. Nå er en tur-app under utvikling. Historisk satsing Bodø har i fire år drevet prosjektet STImuli  fra senga til Bestemorenga. I vinter vedtok kommunestyret å videreføre prosjektet i ytterligere fire år, og bevilget 4,5 millioner kroner per år fram til 2016. Satsingen er historisk. Den er massiv, og har tilslutning fra absolutt alle partier og folk flest. I en spørreundersøkelse opplyser hele 90 prosent av innbyggerne at de bruker marka. Andelen som er negative til STImuli er på knappe 0,7 prosent. Tellinger og data samlet inn gjennom en mastergradsoppgave ved Høgskolen i ¸ˇog trolig mer enn noen andre i landet. Tidligere prosjektleder Bjørn Godal i Bodø kommune har i hvert fall uformelt kronet byen til landets turby nummer en  og ingen har klart å motbevise det. Må være nært  Vi er nok ganske nær målet om maksimalt fem hundre meter til nærmeste tursti for alle innbyggere i prosjektområdet, sier prosjektleder Trygve Snøtun. Han har nylig overtatt ledelsen av prosjektet etter Bjørn Godal, som ledet det gjennom de første fire åra.  500 meter viser seg å være avstanden som avgjør om folk kommer seg ut på tur eller ikke, forklarer Godal. I fire år har kommunen gruset, merket, drenert og informert om turstier. De har gitt ut turkort med informasjon om hver eneste teringene. Nye stier blir raskt tatt i bruk, og telleapparater viser økende bruk, med tilrettelegging og informasjon. Vekker oppsikt Prosjektet har vakt oppsikt over hele landet. Godal har holdt mer enn 35 foredrag. Andre byer vil gjerne vite hvordan Bodø har gått fra å være en by med dårlig vedlikeholdte og usammenhengende turstier, til å bli en så markant turby.  Det er viktig at prosjektet er godt forankret i politisk ledelse og blant folk flest. Vi har lyktes med et positivt fokus, forteller Godal og Snøtun. De 16 millionene kommunen brukte de første fire årene kan lett forsvares. Tellingene Bodøværingene skal ha maksimalt 500 meter til nærmeste turløype. Det er målet for byens omfattende turløypeprosjekt. Tekst: OLA TØMMERåS Turbyen Foto: ANDERS VANDERLOOCK Bodø PERFEKT FOR TUR: Bjørn Godal var prosjektleder for de første fire åra av STImuliprosjektet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL