¸ˇVelferdsfakta i Rælingen " Kommunen har rundt 16.000 innbyggere, 18 prosent inn- vandrerandel. " Kommunestyrevedtak på å bosette ti flyktninger i året. Mange ender opp med å kjøpe seg egen bolig. " Har begrenset med arbeidsplasser. Mange må til nabokommunene for å få arbeid. " Blant de 20 beste kommunene i landet når det gjelder å få flyktninger i jobb og utdanning etter introduksjonsprogrammet, med sine 75 prosent. Regjeringens mål er at 55 prosent skal gå direkte over i arbeid eller utdanning etter endt program. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇbestemmer. Det er vår oppgave å gi den informasjonen og støtten de trenger for å ta de riktige valgene, sier Narges. Tøff kjærlighet Og flyktninger som lykkes, holdes fram som lysende forbilder og møter selv opp og forteller. Det gjør inntrykk når en av kvinnene står fram og forteller de andre hvordan hun kranglet masse med Narges i starten, hvordan hun følte seg presset. Hvordan Narges maste på henne om å være tålmodig, om å jobbe hardt mot målene sine, sa at jobb og bolig ville komme etter hvert. Og så gjorde det akkurat det.  Ja, det er ikke alltid trivelig å stille krav. Mange blir sinte. Men etter hvert forstår de at vi vil dem vel. Vi pøser på med omsorg og kjærlighet. Hvis ikke, får de bare piggene ut, forklarer Narges. En av kvinnene på huset hadde mange psykososiale Fagbladet 6-7/2013 > 35 fbaargang2013 fbseksjonHEL