¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamarbeid moderniserer Lunner Tillitsvalgte, administrasjon og politikere samarbeider tett om å gi innbyggerne best mulig service. Tekst: VEGARD VELLE Foto: ERIK M. SUNDT ¸ˇ¸ˇlea på seg, sier de på Hadeland. Det betyr å bevege seg. I Lunner kommune på Hadeland brukes uttrykket for å beskrive utviklingen av kom- munen. Du må lea på deg for å komme videre! Det som er litt spesielt, er måten framdriften skjer på. Her har administrasjonen, politikerne og tillitsvalgte bestemt at de vil styre og utvikle kommunen sammen. Kommunen er en del av det nasjonale programmet Saman om ein betre kommune. Når alle de tre partene samarbeider, blir de enige om hvilken retning kommunen bør gå i, og det blir mindre krangling når beslutningene fattes. Uvanlig styringsform Administrasjonsutvalget, det tradisjonelle stedet for dialog mellom administrasjonen, politikerne og de tillitsvalgte i norske kommuner, er her like greit omgjort og omdøpt til et trepartsutvalg, der alle partene er likeverdige og har stemmerett. Slikt er uvanlig. Ordfører Harald Tyrdal (Ap) er overbevist om at trepartssamarbeidet er en god ting.  Beslutningene som fattes i dette utvalget, får en ekstra tyngde, noe kommunestyret er fullt klar over når det skal fatte sine beslutninger og prioriteringer. Klokere beslutninger Rådmann Tore Arild Molstad Andresen berømmer Fagforbundet for å ha tatt initiativet til trepartssamarbeidet. Uten dette hadde det vært mye tøffere å styre kommunen, tror han.  Trepartssamarbeidet er en god plattform for videre utvikling av kommunen. I tillegg er jeg overbevist om at beslutningene våre blir bedre når vi samarbeider, sier Andresen. For eksempel var 2013-budsjettet knalltøft, og kommunen måtte skjære ned med fire prosent i alle tjenestene. Fordi kuttene var forankret i trepartsutvalget på forhånd, skjedde de på en måte som også fagforeningene kunne akseptere, og ingen ble sagt opp. Mindre støy, bedre klima  Det ville blitt langt mer støy rundt disse kuttene om de ikke var blitt diskutert på forhånd, mener Hans Ivar Gustavsen, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Lunner. Han mener samarbeidet er særdeles viktig og betyr at de ansatte i kommunen blir hørt. Men han merker samtidig bekymringen fra medlemmer om at han kan ende opp i sengaª til motparten.  Faren er der for å bli mer opptatt av ordførerens og rådmannens interesser enn medlemmenes. Vi skal ikke glemme at vi er tre parter med ulike interesser, sier han. Ingen koseklubb Rådmannen slutter seg til denne virkelighetsbeskrivelsen.  Vi skal ikke være en koseklubb. Det er lov å ta opp uenigheter, det er lov å fortelle om virkeligheten sett fra ulike ståsted, påpeker Andresen. Et eksempel på at Fagforbundet har fått gjennomslag for sine interesser, er i forbindelse med valg av seniortiltak. Her ønsket Fagforbundet kortere arbeidstid for seniorer over 60 år, men uten at de gikk ned i lønn. Etter diskusjoner i trepartsutvalget ble de enige om tiltak. ¸ˇ¸ˇ54 > Fagbladet 6-7/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL