¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSAMARBEIDER: Rådmann Tore Arild Molstad Andresen (t.v.), kommunalsjef Idun Eid, utviklingskoordinator Jenny Hemstad, ordfører Harald Tyrdal (Ap), hovedtillitsvalgt Hans Ivar Gustavsen (Fagforbundet) og hovedtillitsvalgt Marianne Strømmen (Utdanningsforbundet) jobber tett sammen i Lunner. ¸ˇKommuner i Øst-Europa går i Lunners fotspor Samarbeidsprosjektet Saman om ein betre kommune sprer seg utenfor landets grenser. Fagforbundet og KS har inngått et unikt pionersamarbeid. Prosjektene skal hovedsakelig finansieres ved at en prosent av de norske EØS-overføringene, ca. 800 millioner kroner, årlig avsettes til prosjekter som skal styrke den sosiale dialogen i en rekke land i Øst-Europa. Modellen for prosjektene er det norske programmet Saman om ein betre kommune, hvis mål er å utvikle og modernisere kommunenorge gjennom et likeverdig samarbeid mellom administrasjon, folkevalgte og tillitsvalgte. Eksporterer sosial dialog Prosjektene skal starte opp i kommuner i Litauen, Estland, Polen, Tsjekkia, Ungarn og Romania. Fagforbundet har hovedansvaret i Litauen og Estland, mens KS har hovedansvaret i de andre landene.  Vi opplever at de vi samarbeider med er utrolig entusiastiske. I enkelte av pilotkommunene er det første gang arbeidstakerne setter seg ned ved samme bord som arbeidsgiverne, forteller prosjektleder Anne Grimsrud fra Saman om ein betre kommune. Grimsrud mener vi har grunn til å være stolt over å kunne eksportere en modell for sosial dialog. Prosjektene har relativt kort tidshorisont, ut 2014. Håpet er likevel at de skal skape modeller som andre kommuner vil kopiere. I Litauen vil en pilotkommune jobbe med å få ungdom i jobb. I Estland vil en kommune bruk trepartsdialogen til å bedre helsetjenestene. I flere av de andre landene bistår KS og Fagforbundet samarbeidsprosjekter for å redusere vold i familierelasjoner. > fbaargang2013 fbseksjonHEL