¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAndreas Ytterstad " Førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Høgskolen i Oslo. " Har fulgt klimadebatten og klimatoppmøtene i en årrekke. " Leverte i vinter sin doktorgradsavhandling Norwegian Climate Change Policy in the Media: Between Hegemony and Good Sense.ª " Styremedlem i Concerned Scientists Norway (CSN) og med i forskningsprosjektet Climate Crossroads. James E. Hansen, gjennom redegjørelsene for kampanjen, til virkeligheten slik forskerne fastslår den i dag og konkrete forslag til petroleumsalternativer. Norge har råd til å la olja ligge, i hvert fall eksisterer det ingen økonomiske beregninger som konkluderer med at oljefondet på 3700 milliarder kroner må øke. I boka skisseres det hvordan Norge kan redusere eksporten av olje og gass til en tredel av dagens nivå  uten at handelsbalansen forrykkes med en krone. Tallene som presenteres bør reise mange spørsmål ved stadig økt utvinningstakt. Vi har muligheten til å investere i ny fornybar energiteknologi. I boka videreformidles utregninger fra energiforskere som viser hvordan Norge kan omgjøres til 100 prosent klimanøytralt land innen 2050. Den beskriver den teknologien som allerede fins og som kan gjøre det mulig dersom viljen er til stede. Den gir oss de økonomiske beregningene som viser at Norge både har den økoFRAMTIDSVALG: Student LO sa ja til oljeutredning Fagforbundet ønsker petroleumsfrie soner i særlige sårbare områder, men fikk ikke gjennomslag for forslaget på LO-kongressen i mai. Kongressen gikk inn for å konsekvensutrede oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, men understreker at det ikke betyr fritt fram for oljeleting. Vedtaket skapte mye frustrasjon i miljøorganisasjonene. Stein Guldbrandsen fra Fagforbundets politiske ledelse, satt i LO-kongressens redaksjonskomite, og mener resultatet er akseptabelt.  Vi kunne kanskje kjempet for petroleums- frie soner, og til og med fått et knapt flertall for det. Men vi ville uansett ikke fått med oss store og viktige forbund som Fellesforbundet og Industri Energi. Dermed ville vi hatt et splittet LO og mye mindre kraft bak forslaget, sier Guldbrandsen.  Det ble derfor viktig å finne en formulering i handlingsprogrammet som kunne samle bred støtte i hele LO. Og den formuleringen vi er blitt enige om, lever vi i Fagforbundet veldig godt med, sier han.  Vi har fått gjennomslag for det viktige føre var-prinsippet, og vi fikk fjernet at konsekvensutredningen skal skje med sikte på olje- og gassproduksjonª. Det mener vi er veldig bra, sier Guldbrandsen. nomiske styrken som skal til, og faktisk ikke kan tape.  Må handle nå Marie Loe Halvorsen er en av mange som er klar for å jobbe med grønn teknologi. Forfatter Fagforbundets Jan Davidsen viser til at verden har det Andreas Ytterstad travelt. (til venstre) og Stein  I løpet av neste stortingsperiode vil det avgjøres om verden fremdeles har et troverdig håp om å klare å begrense den globale temperaturstigningen til to grader. Uansett må vi starte tidenes omstillingsprosjekt  enten i retning av mindre utslipp eller for å forberede oss på de store og til dels ukjente utfordringene klimaendringene vil by på. Ytterstad beskriver det slik:  Hvis vi fortsetter i samme retning, er det mest sannsynlig få generasjoner igjen i verden slik vi kjenner den. Hvis vi ikke kjemper, taper vi garantert. Guldbrandsen står sammen bak kravet om 100.000 nye klimajobber nå! ¸ˇ¸ˇ¸ˇ68 > Fagbladet 6-7/2013 ¸ˇLarsHaltbrekken lederiNaturvernforbundet  Hva er Fagforbundets viktigste bidrag til det norske velferdssamfunnet gjennom ti år?  Gjennom økt satsing på kollektivtrafikk har Fagforbundet stilt seg i spissen for å kutte utslippene fra biltrafikken. Og utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er Fagforbundet på torskens side. Det er nettopp slike krefter vi trenger mer av i fagbevegelsen for at vi skal ha et velferdssamfunn også i framtida. Foto: Ola Tømmerås fbaargang2013 fbseksjonHEL