¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇArkivfoto: Per Flakstad M Tilbakeblikk Tekst: ARNSTEIN HØLMEBAKK ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no 23 06 44 48 Nina Berggren Monsen nina.monsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Ingeborg Vigerust Rangul Permisjon Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 6-70 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 6-73 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 Magisk realisme Det oppsto ren magi da teppet bokstavelig talt gikk opp for Fagforbundet 17. juni 2003. Iscenesettelsen var ganske spektakulær da det igjen ble skapt norgeshistorie i Folkets Hus på Youngstorget. H Norsk Helse- og Sosialforbund (NHS) i august 1998, for å få økt tyngde og slagkraft til å påvirke utviklingen i kommunesektoren. Gjennom seks års møysommelig organisasjonsbygging og kultursmelting, ble grunnen lagt for å bygge opp et helt nytt forbund. Radikalisering En junidag for nøyaktig ti år siden satt 300 delegater fra NKF og 150 fra NHS i hver sine ekstraordinære landsmøter, der de med et visst vemod nettopp hadde nedlagt sine gamle forbund. I hver sine saler i Folkets Hus, trodde de fleste av dem. Det var som et tablå i et teaterdrama da storsalens skillevegg som delte forsamlingene langsomt ble trukket til side. Et unisont gisp, etterfulgt av noen sekunders øredøvende taushet, ble avløst av en brakende applaus så taket nesten løftet seg da forvandlingen til det nye forbundet med ett ble en synlig realitet. Den nye giganten i fagbevegelsen skulle snart gjøre sin makt og innflytelse gjeldende som drivkraft i så vel radikaliseringen av LO som i pådriverrollen for en ny allianse for en rødgrønn politikk. De rødgrønnes valgseier bak Stoltenberg 2-regjeringen i 2005 og 2009, hadde aldri vært mulig uten mobiliseringen fra Fagforbundets side. Det glemmer nok aldri Stoltenberg! ¸ˇele fagbevegelsen trengte sårt til en seier etter ¸ˇovergangen til det nye året. Fra politisk hold var det lite å hente, heller ikke fra Arbeider- ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ241 393 partiet som lå radbrukket etter tidenes nederlag ved stortingsvalget i 2001. Katastroferesultatet på 24 prosent var partiets dårligste siden 1924! Politikerne skuffet Velgernes dom ble en lærepenge. Gjennom hele 1990-tallet hadde det vært et økende press for privatisering av offentlig virksomhet, både under borgerlige og sosialdemokratiske regjeringer. Da Stoltenbergs første regjering avløste den borgerlige koalisjonen ved årtusenskiftet, tok heller ikke den noe oppgjør med denne høyrepolitikken. Skuffelsen var særlig stor hos de tusener som holdt velferdsstatens grunnleggende tjenesteyting i gang. Også i helsevesenet vokste kravet om sterkere politisk styring, der høyrekreftene var i ferd med å gjøre helsetilbudene om til varer som kjøpes og selges på et marked. I betraktning av de enorme profittmulighetene ved å la privat kapital overta, var det ikke rart at motkreftene ble kalt bakstreverske bremseklosser i moderniseringenª av Norge. Allianse for velferd Med utfordringene fagbevegelsen nå sto overfor både STERK ALLIANSE: Tove Stangnes og Jan Davidsen rev ned gjerdene og bygde en stormakt i norsk arbeidsliv. internasjonalt og hjemme, så stadig flere at det ikke holdt med snever interessekamp og tariffpolitikk alene. Det var tid for alliansebygging på tvers av gamle organisasjonssperrer for å stanse utsalgsbølgen av verdier som folket sjøl hadde bygd opp. Et viktig initiativ for å endre det liberalistiske klimaet var organisasjonen For Velferdsstaten, som ble stiftet av seks forbund i offentlig sektor både i og utenfor LO. Enda viktigere var forlovelsenª som ble inngått mellom de to største forbundene i de konkurrerende hovedorganisasjonene LO og YS. Utgangspunktet var samarbeidsavtalen som ble inngått mellom Norsk Kommuneforbund (NKF) og Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS ¸ˇFagbladet 6-7/2013 > 79 R K L J E T E Ø M I fbaargang2013 fbseksjonHEL