¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇfamilie og fritid. De burde forsøke å gå i turnus selv, sier Bergman. Innførte 60-timers uke Høyre vil ikke konkretisere hvor langt partiet ønsker å gå, men i 2005 foreslo Bondevik-regjeringen endringer som under gitte forutsetninger ville åpnet for opptil 13 timers arbeidsdag og 60 timers arbeidsuke ved gjennomsnittsberegning. Stortinget vedtok endringene, men de ble reversert etter at de rødgrønne overtok makta samme år. Avhengig av partner Bergman og kollegene forteller om hverdager som er en jobb i seg selv å få til å gå i hop. Selv har hun to jenter på åtte og fem år, men kan jobbe fulltid i turnus takket være mann med hjemmekontor.  Så lenge jeg har en fleksibel partner, går kabalen opp, men vi mister mye av privatlivet, sier hun. Bergman og Jarl understreker at ansatte i helsevesenet er innstilt på å jobbe turnus, på å jobbe natt, helger og helligdager. Men når det gjelder å åpne for tøffere turnuser enn det allerede er adgang til, har de en tindrende klar kommentar:  Det er uaktuelt. Hva innebærer Høyres valgløfter? Her er noen av punktene i Høyres partiprogram. Slik kan de slå ut for deg om Norge får en borgerlig regjering etter valget i september. Høyre om privatskoler ˇ€‹ Sikre adgang til å etablere og drive offentlig finansierte friskoler som et alternativ til den offentlige skolen. Erfaringer fra Sverige: Samtidig som kommersielle privatskoler har fått etablere seg i Sverige, viser den årlige PISA-undersøkelsen at svenske elever år for år gjør det litt dårligere. Fra å ligge på en 3. plass blant OECDlandene i 2000, er Sverige nå nede på en 19. plass.  Utviklingen for elevene i den norske fellesskolen er stikk motsatt i samme periode. Høyres såkalte friskoler er ikke noe annet enn de svenske privat- skolene, sier Wegard Harsvik. Erfaringer med Høyre: Da Høyres Kristin Clemet var utdannings- minister fram til 2005, fikk hun søknader om opprettelse av 22.000 private elevplasser. Hun hastegodkjente 5000, resten ble stoppet av den nyvalgte rødgrønne regjeringen. ¸ˇ¸ˇBestemmelsene om arbeidstid Dagens fleksibilitet: Det kan avtales lengre arbeidstid enn normalt ved gjennomsnittsberegninger over gitte perioder. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale inntil ni timer i døgnet og inntil 48 timers arbeidsuke. Under gitte forutsetninger kan dette økes til ti timer per døgn og inntil 54 timer over sju dager på arbeidsplasser bundet av tariffavtale. I tillegg kan Arbeidstilsynet gi samtykke til opptil 13 timer per dag etter søknad, men da får ingen enkeltuke i turnusen overstige 48 timer. (Fra arbeidsmiljøloven, paragraf 10-4.) Høyres forslag: Høyre vil ha mer fleksible arbeidstidsordninger. I partiprogrammet loves en oppmykning av bestemmelsene for arbeidstid. Det samme for søndags-, helligdags- og nattarbeid samt oppmykning av reglene for midlertidige ansettelser. 10 > Fagbladet 8/2013 ¸ˇ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKIR