I Norge kan vi velge å la være å selge ut velferdsordningene våre. Den som stemmer, bestemmer.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Folk liker bibliotekene Blant offentlige tilbud er bibliotekene best likt når innbyggerne skal rangere dem.  Derfor er det viktig at våre folkebibliotek fortsatt er gratis, sier SKKO-leder Mette Henriksen Aas. Side 28 ˇ€‹ Pilotprosjekt Karmøy Et mer bevisst forhold til eget arbeid er ett resultat av vurderingen av realkompetansen til ansatte i barnehager på Karmøy. Målet er fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Side 32 ˇ€‹ Høstens valg FOKUS: Når Høyre og Frp mener at vi ikke trenger å velge mellom skattekutt og velferd, glemmer de hensikten med skatt  nemlig å fordele ressurser mellom offentlige og private formål. Side 36 Teknikere utvider repertoaret Kompetanseprosjektet Scomp utvider teaterteknikernes repertoar. Marianne Forsberg og Adriana Garcia Pena ved Oslo Nye Teater får videreopplæring innenfor eget fag, og grunnleggende innføring i de andre fagene på teaterhuset. Side 30 Fagbladet 8/2013 > 27 ¸ˇ¸ˇFoto: Werner Juvik fbaargang2013 fbseksjonKIR