¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKUNNSKAPSRIK: Mirakuløse sekunder og leken er i gang. Mariann Røed har endelig fått dokumentert all kunnskapen sin. Digital dokumentering. Kompetansemål. Rammeplaner. Det er ikke rart det virket skremmende å sette seg på skolebenken i moden alder. Tross tiår med arbeidserfaring. Men 52-åringene Mariann Røed og Sissel Tvedt fra Sevland barnehage på Karmøy våget. De sa ja til å være deltakere i et nasjonalt pilotprosjekt for å øke den formelle kompetansen i barnehagene. Teoriundervisningen skjer på kveldstid og oppgaveinnleveringen skjer digitalt. Opplæring, veiledning og dokumentasjon av Mariann og Sissels kompetanse skjer hovedsaklig på arbeidsplassen. I juli besto de fagprøven med glans.  Jippi. Vi klarte det. Og det var ikke så vanskelig, bare veldig lærerikt og inspirerende. Lang, lang rekke Døra åpner seg, og ut stormer barna til lek. På et mirakuløst sekund er 20 unger plutselig i gang med en dragkamp. Stadig flere små kropper henger seg på. I den ene enden står Mariann og haler. Det kan virke som om skriftlig dokumentasjon av det som skjedde er umulig.  Første gang jeg leste oppgavene tenkte jeg at alt går i hverandre, sier Mariann Røed. Hun sov dårlig før første møte med fagkonsulentene som skulle ROGALANDS REALKOMPETANSEMODELL 15 deltakere i barne- og ungdomsarbeiderfaget og 16 deltakere i helsearbeiderfaget i Stavanger, Hå eller Karmøy kommuner. Deltakerne: " har minst fem års allsidig yrkespraksis innen faget " får fritak for fellesfagene på videregående (vg) " får uttelling for all arbeidskompetanse " beholder lønn under opplæring " får opplæringen på vg1 og vg2 på kveldskole (minst fire timer i uka) " opplæring på vg3 gjennomføres på arbeidsplassen " fører en digital opplæringsbok som er dokumentasjon på at kompetansemålene er nådd " skal ikke avlegge fem-timers eksamen " realkompetansen vurderes av to fagkonsulenter (normalt en) for å sikre kvaliteten " Kommunen/arbeidsgiver er ansvarlig for å skaffe eventuell praksis som mangler. kriterier for vurderingen å støtte oss til. Metoden er dialogbasert, kombinert med praktiske demonstrasjoner der det er nødvendig. Og vi er to fagkonsulenter som skal sikre kvaliteten. Det viste seg at Mariann og Sissel hadde mye dokumentasjon av sine arbeidsoppgaver fra før, sier Vaage. Sette poteter En av oppgavene er å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogiske aktiviteter tilpasset alder, funksjonsnivå, kulturtilhørighet og livssituasjonª.  Det høres jo vanskelig ut. Men Hanne stilte bare masse spørsmål. Tilfeldigvis begynte jeg å fortelle og vise foto fra åkeren, så var vi i gang. Mariann jobber i friluftsgruppa. Sammen med barna har hun pløyd og sådd og høstet en åkerlapp. En nydelig plass ikke langt fra barnehagen, men jorda hadde ligget brakk i 100 år og var nokså skral. > ¸ˇ¸ˇsamle og vurdere hennes opparbeidede  Hvordan skulle jeg sette ord på mine arbeidsoppgaver? Men det handlet om å snakke sammen, og faktisk viste det seg at jeg punkt for punkt oppfylte mange av kravene. Resten dokumenterte jeg via kveldsundervisning og veiledning på arbeidsplassen. Det var ikke mye som gjensto for å få fagbrev, forteller Mariann. Like redde Det Mariann ikke visste, var at fagkon- sulent og barne- og ungdomsarbeider Hanne Vaage var like nervøs før første møte. For henne var denne metoden for å dokumentere fagbrev like ny, selv om hun flere ganger har vært veileder og sensor på fagprøven.  Vi tar utgangspunkt i læreplanene, og vi har kompetanse. ¸ˇ¸ˇFagkonsulent Hanne Vaage. Fagbladet 8/2013 > 33 fbaargang2013 fbseksjonKIR