¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇENDELIG FAGARBEIDERE:  Vi skulle tatt fagbrevet før, mener Sissel Tvedt og Mariann Røed.  Det tok sin tid, men nå har vi satt poteter og sådd gulrøtter. Ungene gikk med hver sin pinne og målte opp avstand mellom settepotetene. Det er et fantastisk prosjekt der ungene lærer å dyrke og høste fra jorda, sier Mariann begeistret. Fagkonsulent Vaage nikker.  Det fine var jo at alt var dokumentert med foto og kommentarer. Oppgavebesvarelsen var allerede gjort, sier hun fornøyd. Kunnskap avler kunnskap Både Mariann og Sissel har over 20 års fartstid i barnehage. Opp gjennom årene har de deltatt på utallige foredrag og kurs, blant annet DUå (De utrolige årene)  et program for å styrke ansattes kompetanse i å forebygge og håndtere atferdsproblemer. I tillegg har de allsidig erfaring fra både lønnet og frivillig arbeid i musikkorps, ungdomsarbeid i menighet, vært avlastningshjem, leder for fotballklubben og støttekontakt.  Det er jo blitt mye med årene, det er bare ingen som har lagt det sammen før, sier Mariann. Det å bli mer bevisst på sin egen kunnskap avler også kunnskap.  Forleden ble jeg sittende igjen i bilen for å høre ferdig et radioprogram om oppvekstpolitikk. Jeg merker at jeg er blitt mer engasjert både i politikk og pedagogikk. Fått ord og begreper Inne på småbarnsavdelingen finner vi Sissel. Hun bekrefter at perioden med kveldsundervisning var travel, men spennende.  Vi fikk mange gode foredrag. Ofte ble det satt ord på ting vi visste, men kanskje på en ny måte eller annen vinkling. er blitt mer bevisst på hva vi gjør på jobb og hvorfor. Det har også vært spennende å lære å formidle både teori og praksis skriftlig. Styrer Ruth Pedersen Langåker er stolt av å ha fått enda flere fagarbeidere, tross noen ekstra vikartimer.  Det er det verdt. Det er viktig for barnehagens omdømme. Dessuten har den formelle bekreftelsen kanskje litt å si for selvfølelsen.  Egentlig burde vi tatt fagbrev for lenge siden, mener de to fagarbeiderne. ¸ˇ¸ˇNasjonalt prosjekt for flere fagbrev Fem fylkeskommuner deltar i pilotprosjekter for å prøve ut nye opplæringsmodeller for å ta fagbrev på arbeidsplassen. Formålet er å øke den formelle kompetansen hos voksne ansatte i barnehage- og helsesektoren. Mange voksne har lang arbeidserfaring, opplæring og mange kurs, men ingen formell utdanning. De klarer seg ikke på lærlinglønn. Fra før fins det to veier til fagbrev: " Lærlingordning der eleven går helse- og oppvekstfag på videregående skole. " Praksiskandisatordningen som krever tilsvarende fem år i 100 prosent stilling, pluss en fem timers skriftlig eksamen. Nå testes det ut en tredje vei: realkompetansemodeller der fylkene tester ut ulike løsninger på at all kompetanse som de voksne har opparbeidet, gir uttelling. Og at de får opplæring i de deler av læreplanene som de ikke får godkjent gjennom realkompetansevurderingen. Modellene er ulike i de fem fylkene Roga- land, Hordaland, Hedmark, Vestfold og NordTrøndelag, men felles er et tettere samarbeid mellom fylke, videregående skole, LO, NHO, Nav og de kommunale og private virksomhetene. Oppdragsgiver er Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) har det nasjonale ansvaret for prosjektet. Prosjektperioden er 2012 14. 34 > Fagbladet 8/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR