¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo ¸ˇHeder og ære AFPU-utvalget i Fagforbundet Oppegård avd. 344 inviterte til fest for våre 25- og 40-årsjubilanter i mai. Vi feiret med koldtbord, kaker og kaffe, samt en høytidelig overrekkelse av roser, merker og innrammede diplomer. Foran 40-årsjubilantene Turid Irene Aas-Hanssen og Asbjørn Kristoffersen. Tekst: Ambjørg Myrvang Bak f.v. 25-årsjubilantene Ambjørg Myrvang, Astrid Orkelbog, Anne Varnås, Bente Østli Kirstihagen, Gerd Salthaug og Aud Jorunn Winsnes ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundet Molde avd. 269 har gjort stas på medlemmer som har vært medlem av LO i 40 år. Fra venstre: Steinar Lid, Aslaug Grindvik, Jan T Bratteberg, Øyvind Mauseth og Arnfinn Olsen, mangeårig tillitsvalgt i Norsk Kommuneforbund. Tekst: Linda Klausen På årsmøtet til Fagforbundet UNN Harstad ble tre jubilanter behørig feiret og markert. Foreningsleder Randi Steinli Pedersen og opplæringsansvarlig Berit Rustad i Fagforbundet Troms stod for utdelingen av nåler, diplom og røde roser, og de takket jubilantene for langt og trofast medlemskap. Tekst: Randi Steinli Pedersen Fra venstre foreningsleder Randi Steinli Pedersen, 40-årsjubilant Kirsten Myklevold, 25-årsjubilantene Tore Ovesen og Inger Solberg og opplæringsansvarlig Berit Rustad. Utmerkelser i Harstad ¸ˇ¸ˇFestivitas i Gausdal Det var rundt 80 personer til stede da Fagforbundet Gausdal inviterte til middag og festlig samvær for å hedre 25- og 40-årsjubilantene i mai. Vi hadde besøk av nestleder i Fagforbundet Oppland som delte ut merkene sammen med leder i Fagforbundet Gausdal. Tilbakemeldingen var kjempepositiv. Tekst: Anne Dina Bjerke ¸ˇ¸ˇFagbladet 8/2013 > 59 40åri LO i Oppegård fbaargang2013 fbseksjonKIR