¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRedigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no ¸ˇReparasjon av pc SPØRSMåL: Jeg var uheldig og snublet med den bærbare pc-en i armene. Reparasjon vil ifølge verksted koste 3000 kroner. Pc-en kostet 5499 for ca. halvannet år siden. Hva får jeg dekket på forsikringen når både jeg og mannen min er LO-medlemmer? L.B. SVAR: Siden begge er LOmedlemmer og har LOfavør kollektiv hjemforsikring, slipper du egenandel. Ved beregning av erstatning blir det ofte vurdert fradrag på grunn av alder og slitasje. For en del gjenstander, som pc, gjelder spesielle fradragsregler. For pc som er ny eller inntil ett år gammel, trekkes ikke noe fra. Etter ett år blir erstatningen redusert med 20 prosent per påbegynt år. Det betyr at du kan få dekket 80 prosent av hva det koster å reparere pc-en. 20 prosent av reparasjonskostnaden må du dekke selv. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 ¸ˇLov og rett på jobben ¸ˇThrine Skaga, leder for forbundsadvokatene i Fagforbundet Strenge regler? Arbeidsmiljølovenes bestemmelser om arbeidstid blir fra tid til annen debattert i ulike medier. Særlig har manglende fleksibilitet blitt trukket fram av kritikerne til dagens bestemmelser. Hvorfor det skal være så vanskelig å få til spesialordninger, særlig der både arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker det. Vi tar utgangspunkt i hva som defineres som arbeidstid og bestemmelsene knyttet til dette, dvs. den tida som arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Arbeidstida skal være kortere dersom man har en belastende arbeidstidsordning, og kan gjøres lengre ved passivt arbeid. Loven gir på visse vilkår arbeidstakere rett til tilpassede arbeidstidsordninger, som fleksibel eller redusert arbeidstid og fritak for nattarbeid. Det er et krav at disse arbeidstidsordningene ikke skal medføre uheldige fysiske eller psykiske belastninger, eller redusere arbeidstakers muligheter til å ivareta sikkerhetshensyn. Arbeidstid er regulert i arbeidsmiljølovens kapittel 10 og er et politisk omstridt tema. Intensjonen er å ta hensyn til arbeidstakeres sikkerhet, helse og velferd, samtidig som det legges vekt på virksomhetenes behov for å skape verdier og være effektiv. Men hensynet til arbeidstakers vern og sosiale behov er tillagt størst vekt. Mange arbeidstakere er i tillegg til loven omfattet av kollektive avtaler som også regulerer arbeidstid. I arbeidsmiljølovens ß 10-12 (4) kan fagforbund med innstillingsrett inngå tariffavtale om avvik fra de fleste arbeidstidsbestemmelsene. Noen er svært irritert over at avtaler ikke kan inngås lokalt på arbeidsplassen. Noe av begrunnelsen for dette har jeg allerede nevnt, men i tillegg er arbeidstakerne normalt den svake part i avtaleforholdet med arbeidsgiver. Full frihet for den enkelte til å fravike arbeidstidsgrensene vil derfor ofte bety at det ikke foreligger noe reelt valg. Også lokale tillitsvalgte er mottakelige for press fra arbeidsgiver og medlemmer som ønsker å jobbe grenseløst mye. Aksepteres det, oppstår det i sin tur press på dem som ikke ønsker å stå på døgnet rundt. Derfor er det så strenge regler for å få dispensasjon fra arbeidstidsreglene. ¸ˇBloggen inneholdt oppdiktede hendelser. Her beskriver politimannen elleville biljakter og dramatiske pågripelser i en lett, underholdende form. Han raljerer også med kolleger og politisjefer. Bloggen inneholder for øvrig gjennomgående et seksistisk og krenkende kvinnesyn. Bloggen var etter manges mening egnet til å underbygge stereotypier om macho-politiª som svekker politiets omdømme. Avisen Kvallsposten omtalte bloggen og stilte på sine nettsider spørsmål om politimannen bør straffes for bloggen. Spørsmålet kunne besvares av leserne med ett av følgende tre alternativer: Ja, han borde få sparken direkt. Ja, han borde forbjudas at blogga. Nej, han skal få fortsatta blogga och behålla jobbet. Spørsmålet ble besvart av mer enn ti tusen personer, og av disse svarte 86 prosent at politimannen burde avskjediges. Arbetsdomstolen var ikke enig med folkets røst. For Arbetsdomstolen var den grunnlovfestede ytringsfriheten avgjørende for at politimannen skulle kunne blogge om politiet på sin fritid. Den omstendighet at bloggen ble oppfattet som krenkende av andre statsansatte (kolleger) og allmennheten, ble ikke tillagt avgjørende vekt. Dommen er interessant og må sies å gå langt i favør av ytringsfriheten. Mitt enkle råd er likevel; vær varsom  spesielt med krenkende utsagn. Bruk sunn fornuft. Kardemommelovenª passer her også! Børge Benum, forbundsadvokat i Fagforbundet Fagbladet 9/2013 > 25 fbaargang2013 fbseksjonHEL