¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVennesla: Satser på unge Nav-brukere I Vennesla skal ikke unge Nav-brukere sitte oppe om natta og sove bort dagen, droppe ut av skolen og slenge rundt på gatehjørnene. De får tilbud om tiltak eller praksisplass. Tekst: VEGARD VELLE Foto: SAARA OJANEN Blant tiltakene kommunen har satt i gang er Teametª, som gir unge Nav-brukere en midlertidig jobb. Her får de arbeidstrening, slik at de kan få rutiner i livene sine og føle at kroppen fungerer.  I stedet for å sitte hjemme og snu døgnet, skrur de av dataen tidligere på kvelden og utnytter dagen, sier Axel Ståhl, som er leder for Teamet. Får lønn og bonus Ti ungdommer er det plass til i gruppa, og de møter opp klokka åtte på morgenen og spiser frokost. Tre dager i uka jobber de til klokka to, og to dager til tolv. Jobben består i forefallende arbeid for kommunens innbyggere som trenger hjelp til gressklipping, maling, flytting, kasting, rydding, vask, matvarehandling og montering av møbler. I tillegg får ungdommene samfunnsundervisning, for eksempel gjennom bedriftsbesøk, matlaging og personlig økonomi. Fredager søker ungdommene på ordinære jobber. For innsatsen får de 1100 kroner i uka, som tilsvarer sosialstønaden (4400 i måneden), og 250 kroner i bonus hver andre uke hvis de møter opp hver morgen. Fikk kreft og ryggproblemer Stian Larsson var ferdig utdannet barne- og ungdomsarbeider. Men så fikk han kreft og begynte å slite med alvorlige ryggproblemer, noe som gjorde det umulig for ham å fortsette i barnehagen. Nå har han jobbet i teamet i tre måneder.  Jeg gikk på sosialstønad i halvannen måned, så fikk jeg høre om Nav-teamet. Jeg trives godt, siden jeg liker å hjelpe andre som ikke klarer seg så godt selv, forteller en fornøyd 20-åring. Sjefen oppmuntrer Han kjenner flere som ikke klarte å stå opp om morgenen, som har prøvd seg ulike steder, men som nå møter opp på morgenen i Teamet.  De har klart seg på grunn av sjefen. Han er god til å gi ros og bygger oss opp, forteller Larsson. Sjefen Axel Ståhl er godt likt blant ungdommene.  Jeg ønsker å vise ungdommene hva som fins i dem og gi dem selvtillit, det trenger de i dagens samfunn, sier han. De unge får beskjed om å stille opp, selv om de ikke er i toppform. Om ikke for noe annet, så for det sosiale. Fikk øremerkete midler fra staten I forbindelse med levekårsundersøkelsen i fjor satte regjeringen inn ekstra øremerkete midler til kommuner som kom dårlig ut. Blant disse var Vennesla, som har relativt mange arbeidsløse, sosialklienter, lavt utdannete og folk på arbeidsavklaringspenger. Kommunen fikk derfor i fjor tildelt penger til tre nye stillinger for å få unge i aktivitet. I tillegg har kommunen satt av en ekstra stilling til ungdomsarbeid. Jobber tett med ungdommene Tre personer som blir finansiert av disse midlene, er ungdomsveilederne Camilla Osmundsen, Eirin Sørensen og Cecilie Limm Pedersen. De er tre av fem ansatte som har ansvaret for ungdommer mellom 16 og 25 år som henvender seg til Nav-kontoret i Vennesla. TRENGER SELVTILLIT:  Jeg ønsker å vise ungdommene hva som fins i dem og gi dem selvtillit, sier Teamet-leder Axel Ståhl. Her med Stian Larsson (20), som jobber på tiltak i regi av Nav Vennesla. 30 > Fagbladet 9/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL