¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKryssord ¸ˇ¸ˇ¸ˇHusarbeid ¸ˇRekker Hermod © 399 12-2012 Skjønn Plante ¸ˇRedigere Tone Tallord ¸ˇAvgift ¸ˇ¸ˇRomania Medregne Padle ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGode Kledning Hovdyr Spiss ¸ˇ¸ˇFrata Artikkel ¸ˇKnise Brensel 2000 Redsel ¸ˇEkte Mør Agent Bekreft -else Pugg Fyr Hav Tren ¸ˇStyrke ¸ˇ¸ˇForlise Agent Nebbet ¸ˇAvkorte Klukke Nei Falle Kikker Pike navn ¸ˇMesterskap ¸ˇFerd ¸ˇ¸ˇOppmerksom ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKlientel Kalium ¸ˇSenkning ¸ˇSess Fisk Jordrygg ¸ˇPike navn Overrekke FN ¸ˇMusikkverk ¸ˇHunndyr Utsending Pike navn Styring ¸ˇRedskap ¸ˇFarbar Titteskap Kjøretøy ¸ˇPike navn Grep Strebe n Lærling Norge ¸ˇ¸ˇPike navn Fugl 1000 ¸ˇRett Feile ¸ˇFager Lever ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVinnere av kryssord nr. 5 Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Inger K. Hoel 5155 Bønes Marianne Birkebekk 2480 Koppang Vigdis S. Wikstøl 4715 Øvrebø ¸ˇO ¸ˇ¸ˇV L V L O J U L E H E L G Y R K E R O M A N I A M O K D F I N N P A N E L E ¸ˇE L E K I ¸ˇG B R Ø L ¸ˇI O K A P R E ¸ˇI D I G E R B U S K E R U D E D E N I H I T T I R R E ¸ˇE S V G A G N E F K E T I L S I K ¸ˇK E T N A B E K K E N G J E N R E I S E å T R E ¸ˇG R E ¸ˇN E N I U R T F O R S K J E L L V A L G T E E B H R Ø R E V I T E E G N E T D R E V E R D R L U G A R Y R ¸ˇE T E E L D E T ¸ˇR E D E L T ¸ˇLøsningen på kryssord nr. 9 må være hos oss innen 15. oktober! Merk konvolutten med kryssord nr. 9ª og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NåR MOTTOK DU BLADET? ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ60 > Fagbladet 9/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL